Artikel

Klimaatadaptieve afwatering met bijzondere roosterafdekking

Door bebouwing wordt steeds meer oppervlak verhard waardoor regenwater niet kan infiltreren in de bodem. Hierdoor neemt de druk op de capaciteit van het riool toe.

Bij de realisatie van de klimaatadaptieve wijk in Voorthuizen is ervoor gekozen om hemelwater vanaf harde oppervlakken op te vangen en naar de wadi’s te leiden.

Functie en design op het hoogste niveau

In een woonwijk is het belangrijk dat roosterafdekkingen geen geluidsoverlast veroorzaken. Op advies van ACO, is er gekozen voor de monolithische ExoDrain met een unieke roosterafdekking. “Mijn idee voor de roosterafdekking ontstond bij een sloot met een droge uitgescheurde bodem, deze vertaalde ik naar de figuratie in de roosterafdekking Dry-Lend”, vertelt Nick Lenderink, Landschapsontwerper bij de Gemeente Barneveld.


Regenwater wordt dankzij lijngoten naar wadi’s getransporteerd

Eenvoudig te onderhouden

Dankzij het inspectieluik zijn de goten snel toegankelijk en hoeven de roosters niet losgeschroefd te worden. Hierdoor is het beheer en onderhoud zeer efficiënt uit te voeren. Met een speciale reinigingskop gebeurt het schoonmaken grondig en effectief en hebben de omgeving en voorbijgangers geen last van opspattend water.

De praktijk wijst uit: Het werkt!

“Het doel was om wateroverlast in de wijk te voorkomen”, vertelt Nick. “ACO heeft de hydraulische berekeningen uit het waterstructuurplan goed en snel doorgerekend. Tijdens de hevige regenbuien van juni bleek de ExoDrain prima in staat het water in de aanliggende wadi’s te bergen. Ik ben blij dat wij als gemeente voor ACO hebben gekozen, want het is een professionele partij die van de hoed en de rand weet. Ze waren mijn kennisbaken in het voortraject en de interactie met de enthousiaste mannen van ACO heb ik als heel leuk ervaren.”

Dit artikel is verschenen in Straatbeeld 4, thema water, groen en klimaat. Download hier het magazine.


ACO Nederland
Doetinchem
0314 - 36 82 80
www.aco.nl

Deel dit artikel