Artikel

Betrouwbare meting van lichtmasten om belangrijke beslissingen op te baseren

In totaal zijn door Rijkswaterstaat in Zuid-Holland 900 openbare verlichtingsmasten gemeten om hun staat te bepalen.

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid is verantwoordelijk voor onderhoud, beheer en aanleg van snelwegen en hoofdvaarwegen in de provincie Zuid-Holland. Onder dat beheer vallen ook de lichtmasten langs rijkswegen. Van de circa 20.000 openbare masten die de regio telt, zijn er onlangs 900 gemeten om te bepalen of ze aan vervanging toe zijn. Dit gebeurde onder andere langs de A20 en de N44.

Het doel van de metingen was inzichtelijk krijgen of de lichtmasten nog voldoen aan alle veiligheidseisen. Als beheerder wil Rijkswaterstaat immers altijd de veiligheid waarborgen van iedereen die de wegen gebruikt. Bovendien kunnen grote investeringen worden uitgesteld als blijkt dat masten nog wel jaren mee kunnen. Ger Patje is adviseur binnen het Assetmanagement Team bij Rijkswaterstaat. Hij vertelt meer over de achtergrond en invulling van de metingen.

Hoelang kan een mast nog mee?

“Door de bezuinigingen van de afgelopen 15 jaar, worden de lichtmasten later vervangen danoorspronkelijk gepland. Gemiddeld rekenen we dat zo’n mast een jaar of 30 tot 40 mee kan. Maar in de praktijk is dat vaak nog wel langer. We willen daarom bij Rijkswaterstaat graag weten hoe het gesteld is met onze masten, omdat we willen voorkomen dat ze onveilig worden en omvallen. Bijvoorbeeld omdat ze last hebben van windbelasting boven op een viaduct. Gelukkig kunnen we daarvoor de stabiliteit en meer laten meten.” 

Drie soorten metingen

De metingen worden uitgevoerd door Normec Rei-Lux, marktleider op dit gebied. Dat gebeurt op drie manieren: een statische 3D-meting (meten van de stabiliteit), een dynamische 3D-meting (meten van het trilgedrag) en een dynamische 3D-rotatiemeting (meten van de frequentie en snelheid waarmee de mast uit zijn frequentie komt). Het eindresultaat voor Rijkswaterstaat is een handige kaart waarop direct te zien is welke mast wanneer getest is en wat de status op dat moment was. Mocht er geconstateerd worden dat er masten binnen een bepaalde tijd vervangen moeten worden, dan wordt dit ook aangegeven.

Veiligheid en verantwoordelijkheid

“In samenwerking met de onderaannemer die de verlichting onderhoudt, heeft Normec Rei-Lux ’s nachts de metingen uitgevoerd,” aldus Ger Patje. “Daar komt nog wel wat bij kijken, want dit moet uiteraard veilig gebeuren. Die veiligheid en verantwoordelijkheid geldt voor ons als Rijkswaterstaat ook als het gaat om de masten, want wij weten dankzij de opgeleverde data hoe lang we onze huidige lichtmasten nog kunnen laten staan. De beslissing om tot vervanging over te gaan is vaak nogal complex, omdat er dan tegelijkertijd ook aan andere zaken onderhoud wordt gepleegd. Daarom is het goed om nu alles in kaart te brengen.”

Normec Rei-Lux
's-Hertogenbosch
073 - 684 1050
www.normecrei-lux.nl

Dit artikel is verschenen in Straatbeeld 06/2020. Lees meer van Straatbeeld in onze digitale bibliotheek.
 

Deel dit artikel