Artikel

Leidend in waterbergende wegen door voortdurende innovatie

Aquaflow is een bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in waterbergende wegen. In dit artikel leest u de ontwikkelingen van het bedrijf door de jaren heen.

In het jaar 2000 wordt het Aquaflow systeem in Nederland op de markt gebracht. Het gaat om waterberging in de wegfundering, een sloot onder de bestrating, voorzien van waterpasserende bestrating. De wegfundering heeft holle ruimten waar water in opgeslagen kan worden. Een oplossing die volgens de technici in de markt technisch onmogelijk is. In het jaar 2002 wordt het bedrijf Aquaflow opgericht. 


2002 - 2004: De waterbergende wegfundering wordt doorontwikkeld (o.a. door Koac en TU Delft). De TU Delft brengt de waterbergende fundering op het niveau “minimaal net zo sterk een normale wegfundering”. De eerste projecten worden uitgevoerd.


2006: Om koolwaterstoffen (olie en benzine resten) uit het hemelwater af te vangen wordt met behulp van nanotechnologie een olieverwerkend filterdoek gemaakt, dat onder de bestrating kan worden aangebracht en het hemelwater 100% zuivert van olie.


2007: In het Funenpark in Amsterdam is een grote vijfhoekige tegel bedacht door de architecten Landlab / Oslo. Door de vijfhoekige vorm moet hij vlak worden gelegd en kan het water moeilijk weg. Aquaflow maakt deze tegel (de parksteen) waterpasserend en gaat deze op industriële schaal, een continu proces fabriceren.  (dus geen betonstorten in losse mallen 2x daags ontkisten, zoals gebruikelijk bij betonelementen). 


2008: Met Drainproducts bv Amsterdam wordt waterberging op multifunctionele gebruiksdaken mogelijk gemaakt: “Dakwater”. Op een dak is de inbouwhoogte en het toegestande gewicht beperkt. De waterbergende wegfundering wordt vervangen door hoge sterkte kunststof units.


2011: Waterpasserende stenen vergen veel onderhoud in de praktijk. Gemeenten willen dat eigenlijk niet. Daarom wordt een speciale kolk gemaakt die grof en fijn vuil kan afvangen en aangesloten kan worden op de Aquaflow wegfundering. De WT (water treatment) kolk. De WT kolk trekt veel nieuw gemeenten over de streep om water te gaan bufferen in de wegfundering. De waterdoorlatende verharding is niet langer nodig. Normale stenen, oude stenen bij herstraten en asfaltverharding kan nu ook worden toegepast.


2017: Aquaflow bv wordt al jaren veel uitgenodigd om deel te nemen aan kennissessies, brainstormdagen etc. Langzaamaan ontstaat een visie op stedelijk hemelwater. Het blijkt dat er naast wateroverlast er ook steeds meer watertekorten zijn door de voortgaandverstening van steden. Dus af en toe teveel water en continue te weinig water dat infiltreert. Gevolg: verdroging. Waterbergingen zullen intelligent gaan worden en het zou beter zijn als er bij hemelwaterbeleid een opdeling zou plaatsvinden naar type bui. Hieruit ontstaan twee innovaties: flowsand en flowfacts.


2018: Flowsand: zand met sponswerking. Bedoeldom standaard straatwerk in te vegen, waardoor zo’n 50% van het jaarvolume neerslag infiltreert i.p.v. afstroomt.


2019: Flowfacts: een meet- en communicatiemodule met bijgeleverde portal, die onder de grond, door gietijzer of beton, een goed signaal bovengronds kan krijgen (de markt gebruikt nu nog antennes), en met een eigen stroomvoorziening. De rioolbeheerder kan waar hij zich ook bevindt, op elk moment van de dag, op PC, tablet of smartphone zien hoe een waterberging functioneert.

Deel dit artikel