Artikel

Sturen op beleving

Een positieve beleving begint waar ergernissen eindigen. Om te sturen op beleving moet je weten hoe de bewoners de openbare ruimte beleven en waar hun behoeftes liggen.

Overlast, criminaliteit en een buitenruimte die niet schoon, heel en veilig is, zorgen voor ergernis. Veel maatregelen verminderen weliswaar de irritatie, maar leiden niet direct tot een grotere burgertevredenheid. Dat is wel het geval als de gemeente erin slaagt een ‘wow’-effect te creëren.  Met deze nieuwe aanpak wordt ook het eigenaarschap van bewoners versterkt. Maak kennis met het verwachtingsmodel beleving en leer van uitgevoerde belevingswaardeonderzoeken met tips en tops op het Nationaal Congres Beheer Openbare Ruimte.

 

Het NCBOR vindt op 23 november plaats in Tilburg. Het thema van deze editie is Midden in de Maatschappij. Kijk hier voor meer informatie. 

Deel dit artikel