Artikel

Uitgebreide bruggenfamilie voor Buitenring Parkstad

In de afgelopen jaren is in Limburg een nieuwe autoweg gerealiseerd: Buitenring Parkstad Limburg (BPL). Ipv Delft ontwierp hiervoor alle 39 kunstwerken en (geluids)schermen. Op 1 september is het 26 kilometer lange tracé officieel geopend.

Ondanks hun verscheidenheid in afmetingen en ligging hebben alle bruggen een herkenbare BPL-identiteit.Ipv Delft ontwierp de kunstwerken binnen het kader van het landschapsontwerp van H+N+S landschapsarchitecten. Belangrijkste uitgangspunt: de nieuwe rondweg moet zichtbaar deel uitmaken van het Limburgse landschap. De ontwerpers vertaalden dit naar groene, glooiende taluds langs de route met als contrast stoere, betonnen kunstwerken   


De kunstwerken zijn ingedeeld in een aantal vormfamilies: knopen, kruisingen, beekdalkruisingen en doorboringen. Elkevormfamilie heeft eigen kenmerken, maar past ook binnen de overkoepelende identiteit van de Buitenring. Hoofdelement van deze identiteit is een strakke, robuuste randligger die niet verjongt, maar de gehele constructiehoogte laat zien. De steunpunten liggen iets terug ten opzichte van de randliggers, zodat de horizontale lijnen dominant zijn. Schaduwgroeven in de randelementen zorgen voor een beeld dat subtiel verandert met de stand van de zon. De taluds langs de autoweg zijn ter hoogte van de kunstwerken bekleed met schanskorven vol lichtbruin breuksteen.

Spectaculair avondbeeld 

Naast bovengenoemde vier typen kunstwerken, is ook een aantal specials ontworpen voor locaties die qua functie en karakter sterk afwijken van de rest en een specifieke aanpak vereisten. Een van die specials is de brug voor het Miljoenenlijntje bij Kerkrade: een spoorbrug, ecoduct en voetgangersbrug ineen.Het hekwerk is doosvormig met een buitenzijde van geperforeerd staal en toont aan de ene zijde de historische stoomtrein die over het Miljoenlijntje rijdt en aan de andere zijde het glooiende Limburgse landschap. Geïntegreerde ledverlichting zorgt ervoor dat deze beeltenissen ook ’s avonds zichtbaar zijn. Andere specials zijn het startpunt van de BPL bij de Aansluiting Nuth en de kruising van de Geleenbeek. Ter hoogte van de Brunssummerheide verrees een vijftig meter breed ecoduct. 

Geluidsscherm 

De speciaal voor de Buitenring ontworpen geluidsschermen bestaan uit een stalen frame met daartussen glazen en betonnen panelen, voorzien van een streeppatroon. Bij Brunssum is het glazen geluidsscherm toegepast met een luifel, op andere locaties doet het dienst als stikstof- of stoomscherm.   


Initiatiefnemer van de BPL is de Provincie Limburg, die bij dit project nauw samenwerkte met de regio Parkstad Limburg, de Parkstad-gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth en Onderbanken en de gemeente Schinnen. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de Aansluiting Nuth. Deze aansluiting vormt het sluitstuk van de route en is naar verwachting eind oktober gereed.  

Deel dit artikel