Artikel

Vinkeveen wil meer genieten van de Vinkeveense Plassen

Hoewel Vinkeveen pal aan de Vinkeveense Plassen ligt, is er in het dorp nauwelijks ruimte om te recreëren aan het schitterende natuurgebied. Het Centrumplan Vinkeveen moet daar verandering in brengen. “We willen de plassen naar het dorp brengen”, legt Maarten Leschot van projectontwikkelaar Timpaan uit.

Een langgekoesterde wens van Vinkeveen is betere bereikbaarheid van de nabijgelegen plassen. De zuidelijke boorden van het watergebied zijn volgebouwd met woningen en bedrijfspanden, waardoor er voor de inwoners van het dorp nauwelijks ruimte is om te recreëren aan het water. Om een brug te slaan tussen het dorp en het water, stelt het college van de gemeente De Ronde Venen voor om een recreatief centrum te ontwikkelen op de locatie van de voormalige betonfabriek aan de Herenweg, gelegen aan de Vinkeveense Plassen.

Recreatiecentrum aan het water

In dit centrum is volgens Leschot ruimte voor de bestaande Albert Heijn aan de Herenweg, diverse winkels en horecagelegenheden. “Met terrassen aan het water, zodat mensen aan de plassen kunnen recreëren”, schetst de projectontwikkelaar de plannen. “Onder het nieuwe centrum komt ruimte voor ongeveer driehonderd parkeerplekken.” Verder is het de bedoeling dat het aangrenzende dijkgebied ook wordt benut voor recreatie. “Met een bruggetje kunnen we het recreatiegebied verbinden met de dijken, waar mensen dan ook kunnen genieten van de plassen.”

Aanpassing aan drukke N201

Voor het recreatieve centrum is het van belang om de Herenweg zoveel mogelijk te ontlasten. In de huidige situatie veroorzaken de op- en afritten van de provinciale weg N201, die het dorp in tweeën snijdt, voor een enorme verkeersdrukte op de Herenweg. “De Herenweg en de Kerklaan, ten zuiden van de N201, zijn nu al overbelast”, vertelt Leschot. In het plan is het de bedoeling om een totaal nieuwe ontsluiting te creëren enkele honderden meters verderop over de Ringdijk. Leschot: “Door het verplaatsen van de op- en afritten wordt de Herenweg autoluwer. Het is de meest kostbare optie, maar volgens alle betrokken partijen wel de beste. Vinkeveen heeft wel te maken met de N201, één van de drukste wegen van Nederland.”

 Woord is aan gemeenteraad

Het college heeft het Centrumplan Vinkeveen, dat uitgewerkt is door onder andere ondernemers, bewoners, gemeente, ruimtelijk adviesbureau Interegion Groep en ontwikkelaar Timpaan, voorgelegd aan de gemeenteraad. Eén van de eisen die het college stelt, is dat de provincie Noord-Holland de kosten voor een nieuwe ontsluiting op de N201 voor haar rekening neemt. Bij groen licht volgt verdere uitwerking van de plannen. Naar verwachting worden de plannen op 15 december besproken in de raad.

Deel dit artikel