Artikel

Vraagstuk: hoe zou u deze bushalte toegankelijker maken?

De openbare ruimte toegankelijk maken is niet altijd even makkelijk. Vooral voor bestaande situaties is het vinden van een oplossing soms echt een uitdaging. Denise A.M. Janmaat, directeur Nederlands Instituut voor Toegankelijkheid, wijdt er in de nieuwste Straatbeeld een vraagstuk aan. Lees hieronder.

Het bieden van toegankelijkheid staat op de kaart door de ratificatie van het VN-verdrag. Nu de implementatie nog. Daar wordt door vele partijen hard aan gewerkt. En er wordt gezucht en gesteund. Vooral over bestaande situaties waar het vinden van een oplossing soms echt een uitdaging is.

 

Het klinkt wellicht vreemd, maar het is mogelijk om die 'spier' te trainen. Die spier die u de creativiteit geeft om oplossingen te vinden en toegankelijkheid te kunnen bieden. Dat vergt wel enige oefening. Het is voor mij deze maand vijfentwintig jaar geleden dat mijn leven drastisch veranderde. Mijn hak gleed weg op een, die ochtend geboende, linoleumvloer bij een opdrachtgever waarvoor ik als consultant werkte. Grote bekkenoperaties en intensieve revalidatiejaren volgden. Ik ben blij en trots op hoe ik mijn (rolstoelafhankelijke) leven opnieuw vorm heb kunnen geven en wat ik ondanks alles heb bereikt. Maar dat ging niet zonder slag of stoot.

 

De grootste uitdaging was (en is) om voor mezelf dingen weer mogelijk te maken. Zeker in het begin kon er -voor mijn gevoel- heel veel níet meer. Gaandeweg ontdekte ik dat er inderdaad obstakels zijn die lastig uit de weg te ruimen zijn, vooral in de openbare ruimte en gebouwen. Maar het bleek ook dat die soms met eenvoudige ingrepen wel op te lossen waren. De ene keer kon ik door 'omdenken' zelf een andere weg vinden om mijn doel toch te bereiken. De andere keer hielp het als ik de gemeente of gebouweigenaar een suggestie deed voor de oplossing.

 

Met mijn opleidingsachtergrond en de ondernemerservaring die ik al sinds 1988 had opgedaan, ben ik er een professionele organisatie voor gestart. Inmiddels bestaat het team onder andere uit architecten, bouwkundigen, ergonomen en brandveiligheidsadviseurs. We vinden dagelijks oplossingen. En die vaardigheid kunt u zich ook eigen maken. Hoe?

 

Vanuit uw eigen vakgebied en deskundigheid weet u waar de uitdagingen en mogelijkheden liggen. Gecombineerd met kennis over toegankelijkheid, traint u een spier die u nu wellicht nog niet denkt te hebben, maar wel degelijk kunt ontwikkelen. Want toegankelijkheid raakt zoveel aspecten die u nu ook dagelijks nodig hebt en waar u oplossingen voor vindt, dat u daaruit kunt putten. Het vraagt van u dat u zich kunt verplaatsen in de mindervalide. De rollatorgebruiker, rolstoeler, de stokloper, de slechtziende of blinde, de slechthorende of dove, de oudere, enzovoort.

 

Een voorbeeld in de openbare ruimte dat laat zien dat 'omdenken' kan helpen en dat u dat zelf ook had kunnen voorkomen en oplossen, leg ik graag onderstaand aan u voor. Om uw 'spier' te trainen, zeg maar.

De situatie

Onlangs zijn aan beide zijden van deze weg verhoogde bushaltes aangelegd met een bushokje. Na de oplevering zien ze er zo uit:Kijken we meer gedetailleerd en spitsen we toe op toegankelijkheid, dan wil ik u vragen te ontdekken welke uitdagingen u voor de mindervaliden ziet in deze situaties en hoe u die zou oplossen. Om de halte te bereiken, is er voor degenen met rollende hulpmiddelen als rollator en rolstoel (en kinderwagens) een oprit gemaakt naar de bushalte. Op de foto's hieronder ziet u hoe die is aangelegd aan de trottoirzijde en aan de haltezijde.


Voor degenen die een visuele beperking hebben (blinden en slechtzienden) zijn er ook maatregelen getroffen. U ziet op de foto hierboven en hieronder hoe het aan de trottoirzijde is geregeld en op de foto's hieronder hoe dat aan de haltezijde is gedaan.

 

 

Hieronder kunt u uw bevindingen en eventueel suggesties delen. Uiteraard zal ik daar ook reageren. Een interactieve oefening om uw 'oplossingenspier voor toegankelijkheid' te trainen, zodat u de openbare ruimte waarvoor u verantwoordelijk bent en/of aan de toegankelijkheid ervan een bijdrage levert, nóg makkelijker en beter kunt aanpassen. En natuurlijk ook om te voelen, dat in u de creativiteit zit om de openbare ruimte in uw gemeente en provincie echt toegankelijk te maken!       

Denise A.M. Janmaat, Directeur Nederlands Instituut voor Toegankelijkheid

Deel dit artikel