Artikel

Het Beeldend (beleids)plan

Papierloos werken is de nieuwe norm, maar toch is een gemeentelijk (beleids)plan vaak nog een stapel papier op de plank van de OVL-ambtenaar. Dat kan anders, is de overtuiging van Licht en Donker Advies. Bijvoorbeeld met het Beeldend (beleids)plan.

Toegankelijke, aantrekkelijke en up-to-date informatie is essentieel om de inwoners, bedrijven en gemeenteraad te informeren, te enthousiasmeren en hun mening te vragen. Om dit vakgebied met haar vele nuances begrijpelijk te maken voor allen met behulp van beelden uit de eigen gemeente.

 

De belangrijkste doelen van het Beeldend (beleids)plan zijn:

  • vernieuwing van beleid qua vorm (digitaal, flexibel)
  • het toegankelijk maken van het werkveld openbare verlichting voor een brede doelgroep qua vorm en inhoud (veel beeldmateriaal, duidelijk taalgebruik)


Plattegrond als basis

Het Beeldend (beleids)plan is een website. De basis is de plattegrond van de gemeente. Hieraan koppelen we minimaal 25 factsheets, 35 pop-ups en 80 foto’s. Het beeldmateriaal is gemaakt in de betreffende gemeente. Dat vergroot de herkenbaarheid. Bovendien zijn de foto’s overdag én ’s nachts gemaakt. Dat brengt de beleving van het onderwerp dichterbij. We maken de foto’s zelf, waardoor we goed in staat zijn te overleggen met de OVL-ambtenaar over de inhoudelijke (beleids)keuzes.

 

De informatie in het plan is aanklikbaar als bij Wikipedia. De teksten zijn genuanceerd en toegankelijk, door duidelijk taalgebruik en beeldmateriaal. Inwoners en bedrijven kunnen zo al klikkend kennismaken met het werkveld openbare verlichting én herkennen de verlichte straten in hun eigen gemeente.

 

Gemeenten kunnen in het Beeldend (beleids)plan hun keuzes tonen. Over openbare verlichting maar ook over andere lichtbronnen in de openbare ruimte (bv reclame- en sportveldverlichting) of andere installaties zoals VRIs en parkeermeters. Er kan eenvoudig een online enquête aan worden gekoppeld.

 

Nieuwe ontwikkelingen zijn eenvoudig toe te voegen. Daardoor is het (beleids)plan jaren up-to-date tegen lage kosten. Het beleidsdeel is kernachtig samengevat in een document, dat voorgelegd kan worden aan Collega en Raad. Bestuurders bekijken het voorstel én het beleidsplan op hun tablet.


Inspiratie Award

Het Beelden (beleids)plan is een idee van Jaklien Vlasblom van Licht en Donker Advies en is één van de inzendingen voor de Inspiratie Award. Deze prijs zal op het Ruimte en Licht Festival worden uitgereikt. Kijk voor meer informatie over dit evenement op www.ruimtelichtfestival.nl

Deel dit artikel