Betere groeiplek voor stadsbomen in Rotterdam

dinsdag 6 september 2022
Rotterdam investeert extra geld in groeiplekken rond bomen, zodat ze langer gezond leven. De stadsbomen hebben een belangrijke functie, maar staan vaak in harde grond en hun wortels komen in de verdrukking. Bij sommige bomen is de groeiplaats ter plekke aangepakt, terwijl meer dan zeshonderd bomen al een andere plek in de havenstad kregen. 

In Rotterdam staan 160.000 bomen. Ze staan in straten, op pleinen, langs wegen en singels en in plantsoenen en parken. In natuurlijke groenstroken en stukken bos groeien nog eens 450.000 bomen. Gezonde bomen zijn belangrijk om hittestress en wateroverlast tegen te gaan. Bovendien profiteren vogels, insecten en andere dieren van deze gezonde bomen. Op een goede groeiplaats kunnen bomen gezonder en groter groeien, waardoor er schaduwplekken ontstaan, water en fijnstof vastgehouden wordt en meer CO2 opgeslagen wordt.

Bomeninvesteringsprogramma 

Het bomeninvesteringsprogramma van de gemeente Rotterdam is gericht op stadsbomen die in de bestrating staan. Ze staan meestal kort op parkeervakken, waardoor de tegels vlak bij de stam liggen. De wortels komen in de verdrukking en de standplaats is vaak te droog. De boom duwt, op zoek naar voeding, met de wortels de klinkers omhoog, wat niet goed is voor de boom en waardoor bovendien een ongelijk wegdek ontstaat.

Afhankelijk van de plek, de boomsoort, de conditie en de leeftijd wordt de beste aanpak voor een boom gekozen. Bij een boom met een goede levensverwachting haalt de gemeente de tegels weg en graaft de grond gedeeltelijk uit. Het oude zand rond de wortels wordt met een schop en kleine graafmachine verwijderd of weggezogen. Soms verdwijnen daarbij de bovenliggende kleine wortels, wat geen probleem is. Het zijn kleine wortels die op zoek zijn gegaan naar voeding en water. De boom heeft die niet meer nodig na verbetering van de groeiplaats, maar haalt zijn voeding via de dieperliggende wortels uit de grond.

Ondergrondse kratten

Als het in de omgeving past, worden struiken of planten rond de boom geplaatst. Op sommige plekken zijn bijvoorbeeld platanen die grenzen aan parkeerplaatsen, van nieuwe aarde voorzien. Direct onder de bestrating is een speciale kratconstructie aangelegd, waardoor het het gewicht van de auto's dan op de ondergrondse kratten en niet meer op de kwetsbare boomwortels rust. Met al deze maatregelen kunnen veel bomen nog jaren mee.

bron: Gemeente Rotterdam

Meer artikelen met dit thema

descriptionArtikel

Watercompensatie met open water versterkt verdroging

29 sep om 13:45 uur
Nederland staat wereldwijd bekend om zijn strijd tegen het water. We zijn goed in het bergen en afvoeren van grote…
Lees verder »
flash_onNieuws

Hoe stimuleer je klimaatadaptatie in stedelijke vernieuwing?

29 sep om 12:35 uur
Gemeenten hebben de ambitie en wil om steden klimaatbestendig te maken en daar maatregelen voor te nemen, alleen…
Lees verder »
flash_onNieuws

Zwolle gaat 3-30-300-principe doorvoeren in beleid

28 sep om 10:27 uur
Zwolle verbindt zich aan de 3-30-300-norm, de nieuwe vuistregel voor het bouwen in en met stedelijk groen. Daarmee…
Lees verder »
person_outlineBlog

Column Ton Kooymans: Hoogste tijd voor verandering

26 sep om 13:37 uur
Het valt me op dat met name in de zuidelijke landen veel gemeenten hun openbare ruimte weloverwogen en smaakvol…
Lees verder »
flash_onNieuws

Energieleverende geluidsschermen in Alkmaar

23 sep om 15:17 uur
Alkmaar gaat in twee stadswijken energieleverende geluidsschermen installeren. In een pilotproject wil de gemeente…
Lees verder »
flash_onNieuws

Utrecht investeert in leefbare en levendige stad

21 sep om 16:22 uur
Utrecht gaat in 2023 46 miljoen euro extra uittrekken voor parken, sportplekken, fietsroutes en fietsenstallingen…
Lees verder »
descriptionArtikel

Nieuw Brigo-armatuur verlicht Amsterdam

21 sep om 13:41 uur
Duurzaamheid, energiebesparing en CO2-reductie zijn belangrijke thema’s binnen gemeenten en openbare verlichting.…
Lees verder »
flash_onNieuws

Groenkeur neemt duurzaam werken op in vernieuwde beoordelingsrichtlijnen

16 sep om 11:17 uur
Groenkeur, het onafhankelijke keurmerk voor de groene sector in de groene buiten- en binnenruimte, gaat de…
Lees verder »