Duurzame infra Den Helder is gezamenlijke inspanning

vrijdag 9 november 2018
timer 2 min
De gemeente Den Helder wil toe naar een duurzame en klimaatbestendige stad met een betaalbaar beheer. Gemeente en bewoners gaan daarmee gezamenlijk aan de slag.

Als eerste is de Grote Rivierenbuurt aan de beurt om klimaatbestendig ingericht te worden. Bewoners die de tegels uit hun tuin halen, krijgen er tuinplanten voor terug. In de openbare ruimte gaat de gemeente aan de slag met een grootschalige reconstructie van de Grote Rivierenbuurt.

Gescheiden rioolstelsel

Sweco heeft aan de hand van het programma van eisen het ontwerp gemaakt. Aandacht is er voor vergroening van de wijk, een betere inrichting van de straat voor alle gebruikers, de straatverlichting en het voorkomen van wateroverlast door de klimaatverandering. Het gemengde rioolstelsel wordt vervangen door een gescheiden rioolstelsel. Woningen worden afgekoppeld van het vuilwaterriool en ondergronds aangesloten op het hemelwater infiltratieriool. Een deel van de bestrating wordt waterpasserend gemaakt. Regenwater kan dan weer de bodem in en gaat niet meer naar de rioolwaterzuivering.  Het duurzame karakter van de straat wordt extra benadrukt door hergebruik van het uitkomende bestratingsmateriaal. Afvoeren van goed materiaal is immers zonde. 

Waterpasserende bestrating 

Aannemersbedrijf Nota Infra bv is inmiddels gestart met de riolering en de bestrating. Straten worden met beperkt afschot naar het midden in de rijbaanaangelegd. De parkeerplaatsen wateren af op de waterpasserende rijbaan en bies.Onder de rijbaan en bies ligt een waterbufferende fundering. Drainvoegen in de rijbaan zorgen voor afvoer van het hemelwater naar de waterbufferende ondergrond. Regenwater wordt zo geborgen op de plaats waar het valt. Het water infiltreert ter plaatse en draagt bij aan het voorkomen van verdroging van de bodem. 

Profiel

Bij extreme neerslag zorgt het gekozen profiel ervoor dat het water tussen de banden blijft en geen overlast veroorzaakt voor voetgangers op het trottoir. Enkele verhoogd aangelegde kolken dienen als overloop voor het water naar het infiltratieriool. Het water dat wordt afgevoerd naar de RWZI wordt tot een minimum beperkt.Kortom, een mix van maatregelen die voor zorgt voor een klimaatadaptieve wijk.

Meer artikelen met dit thema

Column Chantal Verspaille: Onverhard

4 okt om 10:09 uurtimer2 min
Chantal Verspaille is schepen in een Vlaamse stad. Ze vertelt in ieder magazine over haar belevenissen.
Lees verder »

Expertcolumn Harold Soffner

14 sep om 15:53 uurtimer3 min
Harold Soffner is Teamcoach ‘Beheer en Realisatie’ bij de gemeente Bernheze. In zijn expertcolumn kijkt hij terug…
Lees verder »

Acquire verbindt tijdens de Vakbeurs Openbare Ruimte

10 sep om 12:12 uurtimer3 min
Ook dit jaar organiseren wij vanuit uitgeverij Acquire een aantal kennissessies tijdens de Vakbeurs Openbare…
Lees verder »

Inwoners steeds alerter op vuil en afval op straat

8 sep om 14:20 uurtimer3 min
Afgelopen maand werd de miljoenste melding geregistreerd bij Fixi, het online platform waarmee inwoners problemen…
Lees verder »

Beheer met meerwaarde

30 aug om 13:51 uurtimer3 min
Op donderdag 25 november is het weer tijd voor het jaarlijkse feestje voor de beheerder van de fysieke…
Lees verder »

Alkmaar kiest voor digital twin in ambitie naar duurzaamste stad van Nederland

30 aug om 13:21 uurtimer3 min
Digital twins helpen overheden bij het ontwikkelen van beleid voor de fysieke leefomgeving, en stellen bestuurders…
Lees verder »

Amsterdam maakt gebruik van stille elektrische bloemgieter

13 aug om 14:53 uurtimer2 min
De gemeente Amsterdam zet een elektrisch voertuig in om bloembakken op een duurzame manier van water te voorzien.
Lees verder »

Noord-Brabant maakt werk van verduurzamen bedrijventerreinen

2 aug om 17:05 uurtimer3 min
De provincie Noord-Brabant geeft een impuls aan verduurzaming en vergroening van bedrijventerreinen.
Lees verder »