Evenementenkasten beheersbaar maken

donderdag 7 november 2019
timer 5 min
De gemeente Breda wil grip krijgen op het gebruik en verbruik van evenementenkasten en wil ook de veiligheid verbeteren. Breda schakelde daarom Orange Power Systems in. De nieuwe situatie biedt zowel de gemeente als de afnemers van de stroom voordelen en regelt bovendien de verantwoordelijkheid duidelijk.

Door Peter Bekkering

Lex Geervliet is projectmanager bij Stadsingenieurs Breda (SIB).
Hij is bezig om vanuit een tijdelijk beheer de huidige 40 evenementenkasten richting een beheersbare omgeving te brengen. De evenementenkasten zijn jarenlang een wat onderbelicht element geweest in de openbare ruimte. De afdeling beheer heeft daarom de opdracht bij Stadingenieurs Breda (SIB) uitgezet om het beheer en onderhoud te gaan organiseren en versimpelen. De kasten staan verdeeld over heel Breda: Het zijn kasten voor uiteenlopende zaken, van weekmarkten tot grote evenementen”, aldus Geervliet. Sommige kasten worden wekelijks gebruikt, andere incidenteel. Ook de vormen en groottes variëren sterk. Van 16 ampère voor de verlichting van een kraam tot trafo’s van meer dan 250 ampère.” De gebruiker zet nu met evenementen ook nog wel eens aggregaten in, maar Geervliet wil daar zo veel mogelijk van af. “Ik maak liever gebruik van een aansluiting op het net waarvoor ik groene stroom kan inkopen dan van vervuilende dieselaggregaten, besluit Geervliet. 

Verslimming 

Lange tijd had gemeente Breda weinig tot geen zicht op het gebruik van de afnemers. Het feit dat er geen zicht was op het gebruik van de energiekasten was ook vanuit veiligheidsoogpunt onwenselijk, zegt Geervliet: “Zo moet een kast spanningsloos zijn als hij niet in gebruik is. Dat wisten we echter in de oude situatie niet. Met als gevolg dat er kasten onder spanning stonden terwijl ze niet gebruikt werden. Bovendien waren er allerlei sleutels in omloop, waarop we beperkt zicht hadden.”  


Met de opdracht vanuit de afdeling
beheer is besloten het roer om te gooien: “Er werd toen vanuit beheerdersoogpunt een inventarisatie gemaakt waarbij ook werd gekeken naar de status van de evenementenkasten. Vervolgens werd geanalyseerd hoe dat in een beter te beheren omgeving kon worden ondergebracht.”

Pilots 

Bij de inventarisatie kreeg het SIB hulp van Sjors van de Zanden, technisch directeur van Orange Power Systems (OPS). OPS draaide vervolgens eind 2018 ook enkele pilots in Breda. Uiteindelijk leidde het tot een uitvraag waarbij het SIB een aantal belangrijke voorwaarden opstelde: “We wilden zicht hebben op het verbruik en de kosten. Ook wilden we naar een veilig kastgebruik en naar een systeem waar we eventueel in de toekomst op zouden kunnen verrekenen. Eveneens wilden we het systeem op afstand kunnen schakelen en monitoren.”  


Inmiddels heeft OPS een achttal evenementenkasten geplaatst, verdeeld over verschillende locaties in Breda. Geervliet merkt dat de gemeente nu minder tijd kwijt is bij het begeleiden van aanvragen
voor evenementenkasten. “De afnemer prikt zelf in en schakelt ook zelf in en uit. Voorheen moest er altijd iemand van de gemeente bij aanwezig zijn. Een ander voordeel is dat de afnemer niet meer direct in de kast komt.” Met als gevolg een duidelijke scheiding in verantwoordelijkheid: “De gemeente Breda is verantwoordelijk voor de aansluiting en de afnemer is verantwoordelijk voor zijn of haar deel van de installatie. De afnemer kan bovendien nu zelf indien nodig de groep resetten.” 

Faciliteren en stimuleren 

Uiteindelijk wil gemeente Breda met de nieuwe evenementenkasten zoveel mogelijk faciliteren en op een eenvoudige manier het gebruik stimuleren. “Dat kan nu omdat je een portalomgeving hebt, waarbij je vrij eenvoudig kunt afnemen. Daardoor wordt de drempel lager en het systeem toegankelijker. Voorheen moest eerst een aanvraag de organisatie in en een sleutel worden bijgemaakt. Alles bij elkaar een omslachtige, tijdrovende en stroperige procedure.” Franck Sicot, commercieel adviseur bij OPS vult aan: “De afnemer kan zich via een app aanmelden. De gemeente heeft ook een dashboard met alle locaties. Ze krijgen bovendien maandelijks een afschrift wie wat wanneer heeft afgenomen. Omgekeerd kan een ambulante marktkoopman zich met zijn account ook in meerdere gemeenten aanmelden en heeft inzicht hoeveel stroom hij wanneer en waar heeft afgenomen.” 


Door alle evenementenkasten in een beheersysteem te stoppen heeft
de gemeente Breda straks alle kastinformatie op orde. Geervliet: “We weten dan bijvoorbeeld ook de status van de keuringen en de vermogensafname van een kast.We gaan dan bijvoorbeeld een kleine evenementenkast toevoegen voor kleinschalige evenementen.”Sicot komt met nog een oplossing: de mobiele evenementenkast. “Deze kast kan op verschillende locaties worden ingezet en bespaart de gemeente kosten.” 

Positieve ervaringen 

Volgens Geervliet zijn de ervaringen van de afnemers met de evenementenkasten van OPS vooralsnog positief. “Natuurlijk moesten sommigen even wennen aan het aanmelden via de app, maar gelukkig konden we ze snel wegwijs maken. Voor ons als gemeente Breda is de flexibiliteit in de praktijk een geweldig pluspunt.” Sicot vult aan: “Als service is er in de eerste ingebruikname van een evenementenkast ook altijd iemand van OPS op locatie aanwezig voor assistentie. Wij merken dat dat erg gewaardeerd wordt.” Het systeem van OPS geeft de gemeente Breda ook de mogelijkheid om desgewenst het gebruik op bepaalde momenten op te schorten. Sicot: “Neem bijvoorbeeld een afnemer welke slecht of gevaarlijk materieel gebruikt. De gemeente kan de gebruiker hierop aanspreken. Wordt dit niet goed of snel opgelost, dan kan de gebruiker geblokkeerd worden en heeft de gebruiker zodoende geen stroom. 


Een ander voordeel van de evenementenkasten
van OPS is dat de onderhouds- en keuringscyclus verlengd kan worden omdat de binnenkant niet toegankelijk is voor niet-elektrotechnische personen. Sicot: “Omdat het materiaal zo minder belast wordt, kan de cyclus van twee naar vijf jaar.” 


Dit artikel is verschenen in Straatbeeld 05/2019. Lees meer van Straatbeeld in onze bibliotheek

 

Meer artikelen met dit thema

Een slimme stad, hoe doe je dat?

11 mei om 16:04 uurtimer2 min
Yvonne Kemmerling is voorzitter van de Future City Foundation, een organisatie die zich bezighoudt met…
Lees verder »

Interactieve fontein in Leuven zorgt voor spectaculaire watershow

10 mei om 09:47 uurtimer2 min
Rots Maatwerk heeft in opdracht van de Belgische stad Leuven een interactieve fontein aangelegd op het H.…
Lees verder »

Denemarken maakt werk van groene norm

19 apr om 08:00 uurtimer2 min
De Groene Norm is een initiatief van Green Cities Europe. De norm is met name gericht op politici, ambtenaren,…
Lees verder »

Amsterdamse Hemelwaterverordening moet zorgen voor droge voeten

9 apr om 08:00 uurtimer2 min
Als het aan de gemeente Amsterdam ligt wordt voor nieuwbouw en panden die een ingrijpende verbouwing ondergaan,…
Lees verder »

Miljoeneninvestering voor klimaatadaptatie in Overijssel

1 apr om 08:00 uurtimer2 min
De provincie Overijssel gaat extra investeren in projecten om hitte, droogte en wateroverlast in de provincie…
Lees verder »

'Wees niet bang om fouten te maken, fouten zijn een zegen'

31 mrt om 00:00 uurtimer4 min
Straatbeeld organiseerde in samenwerking met het platform BuitenSpelen en BouwCirculair op 30 maart de…
Lees verder »

Keynote Peter van Assche; 'design, invent, build'

26 mrt om 00:00 uurtimer2 min
De afsluitende keynote van de Verbindingsdag Circulaire Openbare Ruimte wordt verzorgd door Peter van Assche,…
Lees verder »

'Louise Vet minister van openbare ruimte'

25 mrt om 00:00 uurtimer2 min
Louise Vet wordt de nieuwe minister van Openbare Ruimte. Althans als het ligt aan de deelnemers aan een webinar…
Lees verder »