Gemeenten maken werk van duurzame en klimaatbestendige speelruimten

vrijdag 15 januari 2021
timer 3 min
Speelplan werkt samen met gemeenten in heel Nederland aan klimaatbestendige en duurzame speelruimten. Bij de ontwikkeling van speelruimteplannen en het maken van ontwerpen geeft Speelplan advies over verduurzaming en klimaatadaptatie. Zo helpen wij de speelruimte in Nederland de groene kant op.

De impact van klimaatverandering op de openbare ruimte is inmiddels bekend. Het heeft ook invloed op de toekomst van onze belangrijkste doelgroep: de jeugd. Speelplan werkt daarom flink aan verduurzaming. Onze bedrijfsvoering wordt gecertificeerd volgens de CO2-prestatieladder op niveau 5. Dit gaat echter verder dan elektrisch rijden en afval scheiden. We adviseren organisaties zoals gemeenten, scholen en speeltuinverenigingen over verduurzaming van buitenruimte voor spelen, sport en bewegen. Dit doen we met beleid, plannen voor beheer, uitvoering en ontwerp. 

Klimaatbestendige speelplekken

Juist op openbare speelplekken is een belangrijke rol weggelegd in het klimaatbestendiger maken van buurten en wijken. Deze ruimtes lenen zich bij uitstek om wateroverlast en hittestress in wijken tegen te gaan. Anders dan bij particuliere tuinen kan een gemeente regie voeren over de inrichting van speelruimte en is er veel mogelijk qua vergroening of waterberging. Het vergroten van de speelwaarde gaat hiermee heel goed samen. Daarbij zorgen (grote) bomen en struiken voor de broodnodige schaduw. Hierdoor blijven speelplekken ook in hartje zomer bespeelbaar. Vergroening brengt andere beheerkosten en een verschuiving hiervan met zich mee. Ook hier moet in de planvorming rekening mee worden gehouden.

Duurzame inrichting en beheer

Een duurzame inrichting van speelruimte heeft ook te maken met een lange levensduur en gebruiksduur, hergebruik en hernieuwbare materialen. Zo zijn op zonnige locaties bepaalde materiaalkeuzes gunstiger voor de levensduur en het gebruik dan op schaduwrijke of drassige plekken. Bij het ontwerpen of herinrichten van speelplekken houden we daar rekening mee.

Goed onderhoud en tijdige reparatie kan de levensduur van toestellen verlengen. Regelmatige inspectie speelt hierin een belangrijke rol voor vroegtijdige signalering van gebreken.


Groene speelplaats in Eemnes. Links de oude situatie.

Investeren in duurzaamheid

Duurzaam kan duur zijn, maar hoeft dat zeker niet altijd te zijn. Vergroenen kan ook op kleine schaal en een relatief kleine ingreep. Het plaatsen van een boom op een speelpleintje kan bijvoorbeeld al effect hebben. Grotere investeringen, zoals het plaatsen van speeltoestellen van duurzame materialen, worden vaak op lange termijn terugverdient. Het is van belang om inzicht te krijgen in alle mogelijkheden en bijkomende kosten om goede afwegingen te kunnen maken. Speelplan helpt bij het in kaart brengen deze mogelijkheden en stelt een passend plan van aanpak op.

Speelplan
Almere
036 - 523 61 27
https://www.speelplan.nl/

Dit artikel is verschenen in Straatbeeld 06/2020. Lees meer van Straatbeeld in onze digitale bibliotheek.

Meer artikelen met dit thema

Groene speelplekken voor natuurlijk spelen

2 dec om 13:54 uurtimer3 min
Bij het inrichten van groene speelplekken is het van belang om actuele thema’s zoals klimaatadaptatie,…
Lees verder »

Gemeente Leiden meest speelvriendelijke gemeente

25 nov om 13:29 uurtimer2 min
Tijdens een kleinschalige feestelijke uitreiking is op woensdag 24 november door Prinses Beatrix, samen met de…
Lees verder »

Airtrampoline onmisbaar in speeltuin

23 nov om 13:12 uurtimer2 min
In veel speeltuinen, op vakantieparken en campings zie je de airtrampoline van Ramegon. Het is inmiddels een…
Lees verder »

Almere, Apeldoorn en Leiden genomineerd voor de Jantje Beton Prijs

12 nov om 11:50 uurtimer3 min
De gemeenten Almere, Apeldoorn en Leiden zijn genomineerd voor de Jantje Beton Prijs. De prijs wordt 24 november…
Lees verder »

Roosendaal is natuurlijke speelplek rijker

8 nov om 10:43 uurtimer4 min
Voor de gemeente Roosendaal is ‘gedurfde’ duurzaamheid niet zomaar een thema. Nee, het is de strategie voor nieuwe…
Lees verder »

Branchevereniging bezorgd over bewegingsarmoede door prijsstijging materialen

29 okt om 11:06 uurtimer3 min
Zorgen prijsstijgingen van de materialen voor speeltoestellen uiteindelijk voor bewegingsarmoede?…
Lees verder »

Waterspeelelementen die weinig beheer vragen

22 okt om 13:48 uurtimer3 min
Water in beweging zetten met spierkracht; Mh2o integreert ontwerp, productie en realisatie. Hierdoor is het…
Lees verder »

De Sportautomaat: haal een halter, racket of bal uit de muur

18 okt om 08:57 uurtimer2 min
Veel dorpen en steden hebben wel infrastructuur voor sport, maar bieden daar geen materiaal bij. Dus je hebt wel…
Lees verder »