Gemeenten maken werk van duurzame en klimaatbestendige speelruimten

vrijdag 15 januari 2021
timer 3 min
Speelplan werkt samen met gemeenten in heel Nederland aan klimaatbestendige en duurzame speelruimten. Bij de ontwikkeling van speelruimteplannen en het maken van ontwerpen geeft Speelplan advies over verduurzaming en klimaatadaptatie. Zo helpen wij de speelruimte in Nederland de groene kant op.

De impact van klimaatverandering op de openbare ruimte is inmiddels bekend. Het heeft ook invloed op de toekomst van onze belangrijkste doelgroep: de jeugd. Speelplan werkt daarom flink aan verduurzaming. Onze bedrijfsvoering wordt gecertificeerd volgens de CO2-prestatieladder op niveau 5. Dit gaat echter verder dan elektrisch rijden en afval scheiden. We adviseren organisaties zoals gemeenten, scholen en speeltuinverenigingen over verduurzaming van buitenruimte voor spelen, sport en bewegen. Dit doen we met beleid, plannen voor beheer, uitvoering en ontwerp. 

Klimaatbestendige speelplekken

Juist op openbare speelplekken is een belangrijke rol weggelegd in het klimaatbestendiger maken van buurten en wijken. Deze ruimtes lenen zich bij uitstek om wateroverlast en hittestress in wijken tegen te gaan. Anders dan bij particuliere tuinen kan een gemeente regie voeren over de inrichting van speelruimte en is er veel mogelijk qua vergroening of waterberging. Het vergroten van de speelwaarde gaat hiermee heel goed samen. Daarbij zorgen (grote) bomen en struiken voor de broodnodige schaduw. Hierdoor blijven speelplekken ook in hartje zomer bespeelbaar. Vergroening brengt andere beheerkosten en een verschuiving hiervan met zich mee. Ook hier moet in de planvorming rekening mee worden gehouden.

Duurzame inrichting en beheer

Een duurzame inrichting van speelruimte heeft ook te maken met een lange levensduur en gebruiksduur, hergebruik en hernieuwbare materialen. Zo zijn op zonnige locaties bepaalde materiaalkeuzes gunstiger voor de levensduur en het gebruik dan op schaduwrijke of drassige plekken. Bij het ontwerpen of herinrichten van speelplekken houden we daar rekening mee.

Goed onderhoud en tijdige reparatie kan de levensduur van toestellen verlengen. Regelmatige inspectie speelt hierin een belangrijke rol voor vroegtijdige signalering van gebreken.


Groene speelplaats in Eemnes. Links de oude situatie.

Investeren in duurzaamheid

Duurzaam kan duur zijn, maar hoeft dat zeker niet altijd te zijn. Vergroenen kan ook op kleine schaal en een relatief kleine ingreep. Het plaatsen van een boom op een speelpleintje kan bijvoorbeeld al effect hebben. Grotere investeringen, zoals het plaatsen van speeltoestellen van duurzame materialen, worden vaak op lange termijn terugverdient. Het is van belang om inzicht te krijgen in alle mogelijkheden en bijkomende kosten om goede afwegingen te kunnen maken. Speelplan helpt bij het in kaart brengen deze mogelijkheden en stelt een passend plan van aanpak op.

Speelplan
Almere
036 - 523 61 27
https://www.speelplan.nl/

Dit artikel is verschenen in Straatbeeld 06/2020. Lees meer van Straatbeeld in onze digitale bibliotheek.

Meer artikelen met dit thema

Spray Park onmisbaar in slimme openbare ruimte

5 mei om 15:59 uurtimer2 min
Kinderen voelen zich van nature aangetrokken tot water. Spetteren, verplaatsen van water en verleggen van stromen…
Lees verder »

Wormer heeft speellocatie met recyclebare onderplaten

4 mei om 15:48 uurtimer2 min
NOVUM Nederland is totaalleverancier van speel- en sporttoestellen. Samen met het zusterbedrijf Prokuru heeft het…
Lees verder »

Kortrijk heeft eerste klimaatspeelplaats van België

15 apr om 08:00 uurtimer2 min
Basisschool Sint-Paulus in Kortrijk heeft de allereerste Klimaatspeelplaats van België. Het stenen schoolplein is…
Lees verder »

‘Speelbranche moet gezamenlijk streven naar circulaire speelplekken’

25 mrt om 00:00 uurtimer3 min
Elise Weegels (Speelplan) en Vincent Verbeek (Gemeente Alphen aan den Rijn) komen tijdens de Verbindingsdag…
Lees verder »

‘Ons doel is om in 2025 alleen nog maar circulaire ondergronden te leveren'

23 mrt om 00:00 uurtimer5 min
“Onze corebusiness is het leveren, installeren en onderhouden van ondergronden, dat doen we zo duurzaam mogelijk.…
Lees verder »

Circulaire speellocaties zijn in Almere de norm

18 mrt om 00:00 uurtimer3 min
De gemeente Almere maakt werk van circulaire speellocaties. Circulair aanbesteden is de norm geworden en de…
Lees verder »

Speelplekken die goed worden gebruikt, dat is pas duurzaam

11 mrt om 00:00 uurtimer3 min
Boomstam hier, zwerfkei daar en om niet te vergeten de rioolbuizen en hergebruikte tegelmuurtjes. Natuurlijke,…
Lees verder »

De beweegvriendelijkheid van de Omgevingswet

11 feb om 00:00 uurtimer7 min
De invoering van de Omgevingswet biedt meer dan genoeg kansen voor het stimuleren van de beweegvriendelijke…
Lees verder »