OVLNL start praktijkonderzoek naar gebruik laadlichtmasten

zondag 3 april 2022
timer 4 min
OVLNL is onlangs een praktijkonderzoek gestart naar het gebruik van laadlichtmasten. De behoefte naar nieuwe laadmogelijkheden is groot door de transitie naar elektrisch vervoer. “Netbeheerders, marktpartijen en gemeenten doen er goed aan om samen pilots te draaien”, zegt Roger van Ratingen, die het onderzoek leidt.

De aanleiding van het onderzoek is de vlucht van elektrisch laden die wordt voorspeld voor de komende jaren. De toename van elektrische voertuigen zorgt ervoor dat de behoefte naar voldoende laadmogelijkheden steeds groter wordt. De ruimte is schaars en zorgt ervoor dat het niet mogelijk is om overal laadpalen te plaatsen. Innovaties zoals de laadlichtmast kunnen een uitkomst bieden. Van Ratingen: “Hoe mooi zou het zijn om lichtmasten te combineren met een laadmogelijkheid. Daar wordt in sommige gemeenten nu al mee getest. We hebben hieruit geleerd dat  technische, organisatorisch en financiële aspecten met betrekking tot laadlichtmasten per situatie behoorlijk kunnen verschillen. Welke voordelen en nadelen zijn er voor een gemeente en welke variant laadlichtmast is in welke situatie het beste geschikt? Om antwoorden te krijgen op deze vragen is meer onderzoek noodzakelijk. Een snel rondje langs gemeenten laat zien dat dit onderwerp wel degelijk speelt. De eerste geluiden vanuit gemeenten zijn dat laadlichtmasten  een mooie oplossing kunnen zijn om verrommeling van het straatbeeld tegen te gaan.”

De toekomst van elektrisch rijden speelt ook een belangrijke rol in het praktijkonderzoek van OVLNL. “Als je een studie doet naar laadlichtmasten is het goed om  dit in perspectief te plaatsen van andere oplossingen voor elektrisch laden en welke toekomstverwachting hierbij hoort ”, aldus Van Ratingen.  

Pilots 

Onder andere in  Arnhem en Den Haag zijn pilots ingericht waarbij laadlichtmasten worden gebruikt. En binnenkort start een proef met laadlichtmasten in Renkum. Er wordt getest met een tweetal varianten, constateert Van Ratingen. “De eerste vorm is een variant met een aansluitkast die geplaatst is in de nabijheid van laadlichtmasten, waarbij de aansluiting in de kast zit en er een verbinding wordt gelegd met de mast. Voordeel is dat de aansluiting en bemetering in de externe aansluitkast zit, waardoor de laadlichtmast relatief ranke vormen kan houden. Op één aansluitkast kunnen meerdere laadlichtmasten worden aangesloten. Een mooie oplossing voor onder andere parkeerplaatsen of laadpleinen waar voldoende ruimte is om een aansluitkast te plaatsen. Daarnaast heb je de stand alone oplossing. Dan zit de aansluiting fysiek in de laadlichtmast, net als de bemetering. Dat is een uitdaging, temeer omdat de vereiste ruimte voor de meter van de netbeheerder vrij fors is. Maar het kan een mooie oplossing zijn voor plekken waar nu weinig ruimte is, zoals een binnenstad, of centrum of in een nieuwbouwwijk. In pilots gaan  de ervaringen verzamelen.” 

Techniek en gebruik 

Netbeheerders stellen voorwaarden aan een aansluiting. Dat staat allemaal beschreven in de aansluitspecificaties. “Ook als je als gemeente een eigen net hebt worden er eisen gesteld aan de techniek en de veiligheid van elektrische infrastructuur in de openbare ruimte”, zegt Van Ratingen. “Het gaat erom dat een laadlichtmast op een correcte, betrouwbare en veilige manier werkt. Dat zorgt voor spannende zaken want een laadlichtmast vereist 24-uur spanning in de mast. Dan heb je mogelijk een telemanagementsysteem nodig om de verlichting te kunnen schakelen. Tegelijk biedt de 24-uurs spanning in de lichtmast ook een mooie kans voor het gebruik van een lichtmast als drager voor diverse sensoren en detectoren om bijvoorbeeld de luchtkwaliteit of temperatuur te kunnen meten. En natuurlijk gaat het niet alleen om de techniek maar ook om het gebruik. Wat vinden bewoners van laadlichtmasten? Worden lichtmasten als laadpunt voldoende herkend? Kunnen laadlichtmasten bijdragen aan het verminderd of niet meer hoeven afkruisen van parkeerplekken voor elektrisch laden? Op deze vragen hopen we binnenkort antwoorden te vinden.” 

Twee werelden 

In het OVLNL-onderzoek wordt beschreven wat de stand van zaken is. “Ik merk dat gemeenten graag willen weten wat de opties zijn”, zegt Van Ratingen. “En netbeheerders willen graag weten hoe groot  de laadvraag nu precies is en wat in de toekomst de vraag gaat zijn. Want laadpalen zorgen voor een extra elektriciteitsvraag. Wat betekent dat voor de toekomstige belasting van het net? Wat ik tot nu toe begrijp vanuit gemeenten, is dat ze zeker wel potentie zien in laadlichtmasten. Steeds meer gemeenten overwegen pilots. Met name op plekken waar de druk op de openbare ruimte groot is en er weinig ruimte is voor laadpalen. Het mooie van de laadlichtmast is dat twee werelden elkaar raken, elektrisch vervoer en openbare verlichting. Binnen gemeenten zijn deze afdelingen ook vaak gescheiden. De laadlichtmast kan  deze werelden dichter bij elkaar brengen.”  
 
Van Ratingen hoopt met dit onderzoek te stimuleren om meer pilots te draaien met het innovatieve product. “Netbeheerders, marktpartijen en gemeenten doen er goed aan om met elkaar pilots te starten. We willen weten wat het product voor Nederland kan betekenen. We hebben innovaties en nieuwe ontwikkelingen nodig om weer een stap verder te komen. De laadlichtmast kan een topinnovatie zijn. Wanneer kan het een oplossing zijn en in welke situaties werkt het wat minder? Het zijn vragen die we graag beantwoord willen hebben aan het einde van ons onderzoek”, zo besluit Van Ratingen.  
 
Roger van Ratingen roept geïnteresseerde gemeenten op om zich bij hem te melden als ze willen bijdragen aan het onderzoek. Reageren kan via rogervanratingen@raticos.nl.  
 

Meer artikelen met dit thema

Focus Op - De Kruijter introduceert innovatieve lichtmeting

28 mei om 13:00 uur

In dit artikel lanceert De Kruijter een geavanceerde methode voor het uitvoeren van lichtmetingen op een raster…

Lees verder »

NLI supporter van BeeGrateful: bijenhotels voor lichtmasten

24 mei om 12:56 uur

Wist je dat bijen ontzettend belangrijk zijn voor onze natuur? Zo is 80% van onze voedselgewassen afhankelijk…

Lees verder »
descriptionArtikel

Gemeente Leiden wil met minder licht op zoek naar juiste balans

15 mei om 09:10 uur

De gemeente Leiden is bezig met het opstellen van een nieuw Beleidsplan Openbare Verlichting. Daarin wordt…

Lees verder »

Een druk­te van je­wel­ste on­der de grond

26 apr om 14:31 uur

Hoe goed heeft jouw gemeente alle kabels in beeld?

We zien het niet altijd, maar ze zijn er wel. Kabels…

Lees verder »
descriptionArtikel

Bewegingssensoren laten gemeente Helmond maximaal besparen

3 apr om 09:57 uur

De gemeente Helmond is al zo’n tien jaar bezig met het ‘verslimmen’ van de openbare ruimte. Op het gebied van…

Lees verder »
flash_onNieuws

Zó maak je impact in je eigen gemeente

25 mrt om 09:41 uur

Wil jij ook je gemeente mooier, groener en slimmer maken? Kom naar de kennissessie van Signify op 16 april in…

Lees verder »
flash_onNieuws

An ode to darkness, speciale editie van 'Scape Magazine

19 mrt om 13:32 uur

'Scape, het internationale tijdschrift voor landschapsarchitectuur en stedenbouw - wijdt een gehele editie aan…

Lees verder »
descriptionArtikel

Minder is meer voor duurzame buitenruimtes

8 mrt om 09:12 uur

Een fraaie, goed ontworpen buitenruimte speelt een cruciale rol in hoe we een stad, dorp, of landelijk gebied…

Lees verder »