SIG BOR moet zorgen voor meer regie op standaarden

maandag 17 mei 2021
timer 4 min
Vanuit GeoBusiness Nederland, de branchevereniging voor bedrijven die werken met geo-informatie, is vorig jaar de Special Interest Group Beheer Openbare Ruimte (SIG BOR) opgericht. Jochem Mollema is samen met Frank Jan Uittenbogaart één van de kartrekkers van SIG BOR en vertelt over de noodzaak van de belangengroep.

SIG BOR is een belangengroep voor bedrijven en leveranciers in de openbare ruimte en heeft als doel om betrokken marktpartijen bij elkaar te brengen. “We hebben uiteindelijk als doel om gezamenlijk vanuit een gedeelde visie en met één stem vertegenwoordigd te zijn in gesprekken met de overheidspartners en koepelorganisaties”, vertelt Mollema. “Onze belangrijkste speerpunten zijn marktpositionering, wet- en regelgeving en beleid, standaarden en ICT-sturing, uniforme gegevensuitwisseling en innovatie.” 
 
Mollema merkt dat er veel standaarden zijn voor het beheer van de openbare ruimte en het werken met gegevens van ruimtelijke objecten. Maar daarin schuilt ook het probleem. “Ik zat op een gegeven moment om tafel met verschillende leveranciers van beheerssystemen. We vonden eigenlijk allemaal dat onze belangen beter behartigd moeten worden. Er zijn veel standaarden in Nederland waar leveranciers en de organisaties die gebruik maken van de oplossingen aan moeten voldoen. Maar er is echter geen regie op deze standaarden, waardoor ze soms conflicteren. Je komt soms in situaties waarbij de vraag van opdrachtgevers, veelal gemeenten of andere overheden, niet aansluit op deze standaarden of anders gesteld dat de vragen van de opdrachtgevers niet met de bestaande standaarden en modellen opgelost kan worden. We vinden als leveranciers en bedrijven dat er meer eenheid, samenhang en regie moet komen.” 

Zelfde standaarden 

Met standaarden worden onder meer de verschillende objectregistraties (gegevenswoordenboeken, informatiemodellen en basisregistraties)  bedoeld. Denk dan aan objecten als rioleringen, openbare verlichting of bomen. Mollema: “Als je dan praat over de hoogteklasse van een boom, worden soms verschillende klassen gebruikt. En waar de één spreekt over een brug, noemt een ander het een overbrugging of een beweegbare brug. Dat geldt ook voor standaarden binnen vakgebieden als groen of openbare verlichting, hoewel er in de openbare verlichting inmiddels gewerkt wordt aan het uniformeren van standaarden. Voor riolering is er al ruime tijd een complete set van standaarden, normen en afspraken: het gegevenswoordenboek stedelijk water (GWSW). In het vakgebied van stedelijk water is standaardisatie vanzelfsprekend. Toch moet er werk van gemaakt worden dat datastromen dezelfde structuur hebben. Dat kan alleen op het moment dat we standaarden gebruiken die voor iedereen hetzelfde zijn, ongeacht het vakgebied waarin men werkzaam is. Nu zien we te vaak dat leveranciers van software eigen visies en standaarden hanteren. Gebruikers moeten dan gebruik maken van verschillende digitale omgevingen, terwijl je alle data juist wil samenbrengen in één platform.”  
 
Als een lichtspecialist eigen standaarden gebruikt, zou het handig zijn dat je dit kunt aansluiten op een integrale omgeving om zo de digitale openbare ruimte naar een hoger plan te tillen, stelt Mollema. “Als je software maakt op basis van standaarden, is het slim dat alles op elkaar afgestemd is. Soms wordt door leveranciers geïnvesteerd in nieuwe standaarden, maar dan blijkt na een paar maanden dat er vanuit de markt een andere richting wordt gekozen. Dat is zonde van de investering.”  

sig bor

Op 15 oktober 2020 kwam de Special Interest Group BOR voor het eerst bij elkaar. Tijdens deze startbijeenkomst zijn de aandachtsgebieden van de groep besproken en geprioriteerd, om in de komende periode op te pakken en uit te werken. SIG BOR gaat aan de slag met de onderwerpen regie op standaarden en consultatie samenhangende objectenregistratie. Dit laatste moet onder meer zorgen voor nieuwe nationale geo-informatie infrastructuur en er wordt ingezet op het ontwikkelen van een open stelsel en API’s. Een derde onderwerp, uniforme gegevensuitwisseling, wordt op een later moment opgepakt. SIG-BOR blijft de ontwikkelingen ten aanzien van de uniforme uitwisseling van objectgegevens volgen en zal wanneer dit nodig is ook deze ontwikkeling prioriteit geven. “SIG BOR neemt het voortouw in de regie van standaarden en wil een volwaardig gesprekspartner zijn van de organisaties die verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van de standaarden, zoals CROW, Rioned, Geonovum, VNG en Waterschappen”, aldus Mollema.  

Regiegroep

In een tweede bijeenkomst in april 2021 is het initiatief geboren om een regiegroep te formeren die gaat nadenken hoe standaarden op elkaar worden aangesloten. “Er moet een gremium komen die boven de organisaties staat die de standaarden ontwikkelen”, zegt Mollema. “Zij moet regels afspreken over de manier waarop modellen worden gemaakt en hoe onderling informatie uitgewisseld kan worden. In zo’n regiegroep  moeten opdrachtgevers zoals overheden, brancheorganisaties en bedrijven een rol krijgen.” 
 
Er is voor gekozen om de belangengroep onder te brengen bij GeoBusiness Nederland, om zo gebruik te kunnen maken van het bestaande netwerk en de relaties van deze branchevereniging, met de betrokken stakeholders vanuit de overheid, onderzoek en wetenschap en de private sector, op operationeel en bestuurlijk niveau.

Dit artikel is verschenen in Straatbeeld 2, thema slimme openbare ruimte. Download hier gratis het magazine!

Meer artikelen met dit thema

Vermindering geluidsniveau dankzij stille straatklinkers

10 jun om 11:50 uurtimer3 min
Een experiment met stille straatklinkers in de Rotterdamse wijk Overschie toont veelbelovende resultaten. De…
Lees verder »

Slimme én toegankelijke openbare ruimte

7 jun om 12:02 uurtimer4 min
Toen ik het thema van deze uitgave vernam, slimme openbare ruimte, buitelden er direct allerlei dromen, wensen,…
Lees verder »

Column Chantal Verspaille: Meerjarenplan

4 jun om 13:07 uurtimer2 min
Chantal Verspaille is schepen in een Vlaamse stad. Ze vertelt in ieder magazine over haar belevenissen.
Lees verder »

Publicatie over vergroenen bedrijventerreinen met inspirerende voorbeelden

27 mei om 14:45 uurtimer2 min
Stichting Steenbreek en de provincie Zuid-Holland maken werk van het vergroenen van bedrijventerreinen. Een eerste…
Lees verder »

Ondergrondse aansluitingen zorgen voor duurzaam beheer openbare ruimte

20 mei om 00:00 uurtimer2 min
PowerPut is een door CBM Montfoort ontwikkeld totaalconcept om de klant beter te ondersteunen in de verduurzaming…
Lees verder »

Methode brengt klimaatadaptief vermogen van een ontwerp in kaart

19 mei om 11:29 uurtimer3 min
We staan voor een enorme uitdaging: klimaatverandering. We krijgen steeds meer te maken met klimaatopgaven als…
Lees verder »

‘Je ziet ons vooral op plaatsen waar opdrachtgevers iets opvallends willen creëren’

17 mei om 14:55 uur
METTEN Stein+Design ontwikkelt hoogwaardige en duurzame betonstenen voor de openbare ruimte. Bij het Duitse…
Lees verder »

Met slimme kasten wordt stroom beheersbaar gemaakt

17 mei om 11:25 uurtimer5 min
Met SLIMME kast van het bedrijf PUTkast techniek worden de energiekosten voor evenementen, markten, havens en…
Lees verder »