SIG BOR moet zorgen voor meer regie op standaarden

maandag 17 mei 2021
timer 4 min
Vanuit GeoBusiness Nederland, de branchevereniging voor bedrijven die werken met geo-informatie, is vorig jaar de Special Interest Group Beheer Openbare Ruimte (SIG BOR) opgericht. Jochem Mollema is samen met Frank Jan Uittenbogaart één van de kartrekkers van SIG BOR en vertelt over de noodzaak van de belangengroep.

SIG BOR is een belangengroep voor bedrijven en leveranciers in de openbare ruimte en heeft als doel om betrokken marktpartijen bij elkaar te brengen. “We hebben uiteindelijk als doel om gezamenlijk vanuit een gedeelde visie en met één stem vertegenwoordigd te zijn in gesprekken met de overheidspartners en koepelorganisaties”, vertelt Mollema. “Onze belangrijkste speerpunten zijn marktpositionering, wet- en regelgeving en beleid, standaarden en ICT-sturing, uniforme gegevensuitwisseling en innovatie.” 
 
Mollema merkt dat er veel standaarden zijn voor het beheer van de openbare ruimte en het werken met gegevens van ruimtelijke objecten. Maar daarin schuilt ook het probleem. “Ik zat op een gegeven moment om tafel met verschillende leveranciers van beheerssystemen. We vonden eigenlijk allemaal dat onze belangen beter behartigd moeten worden. Er zijn veel standaarden in Nederland waar leveranciers en de organisaties die gebruik maken van de oplossingen aan moeten voldoen. Maar er is echter geen regie op deze standaarden, waardoor ze soms conflicteren. Je komt soms in situaties waarbij de vraag van opdrachtgevers, veelal gemeenten of andere overheden, niet aansluit op deze standaarden of anders gesteld dat de vragen van de opdrachtgevers niet met de bestaande standaarden en modellen opgelost kan worden. We vinden als leveranciers en bedrijven dat er meer eenheid, samenhang en regie moet komen.” 

Zelfde standaarden 

Met standaarden worden onder meer de verschillende objectregistraties (gegevenswoordenboeken, informatiemodellen en basisregistraties)  bedoeld. Denk dan aan objecten als rioleringen, openbare verlichting of bomen. Mollema: “Als je dan praat over de hoogteklasse van een boom, worden soms verschillende klassen gebruikt. En waar de één spreekt over een brug, noemt een ander het een overbrugging of een beweegbare brug. Dat geldt ook voor standaarden binnen vakgebieden als groen of openbare verlichting, hoewel er in de openbare verlichting inmiddels gewerkt wordt aan het uniformeren van standaarden. Voor riolering is er al ruime tijd een complete set van standaarden, normen en afspraken: het gegevenswoordenboek stedelijk water (GWSW). In het vakgebied van stedelijk water is standaardisatie vanzelfsprekend. Toch moet er werk van gemaakt worden dat datastromen dezelfde structuur hebben. Dat kan alleen op het moment dat we standaarden gebruiken die voor iedereen hetzelfde zijn, ongeacht het vakgebied waarin men werkzaam is. Nu zien we te vaak dat leveranciers van software eigen visies en standaarden hanteren. Gebruikers moeten dan gebruik maken van verschillende digitale omgevingen, terwijl je alle data juist wil samenbrengen in één platform.”  
 
Als een lichtspecialist eigen standaarden gebruikt, zou het handig zijn dat je dit kunt aansluiten op een integrale omgeving om zo de digitale openbare ruimte naar een hoger plan te tillen, stelt Mollema. “Als je software maakt op basis van standaarden, is het slim dat alles op elkaar afgestemd is. Soms wordt door leveranciers geïnvesteerd in nieuwe standaarden, maar dan blijkt na een paar maanden dat er vanuit de markt een andere richting wordt gekozen. Dat is zonde van de investering.”  

sig bor

Op 15 oktober 2020 kwam de Special Interest Group BOR voor het eerst bij elkaar. Tijdens deze startbijeenkomst zijn de aandachtsgebieden van de groep besproken en geprioriteerd, om in de komende periode op te pakken en uit te werken. SIG BOR gaat aan de slag met de onderwerpen regie op standaarden en consultatie samenhangende objectenregistratie. Dit laatste moet onder meer zorgen voor nieuwe nationale geo-informatie infrastructuur en er wordt ingezet op het ontwikkelen van een open stelsel en API’s. Een derde onderwerp, uniforme gegevensuitwisseling, wordt op een later moment opgepakt. SIG-BOR blijft de ontwikkelingen ten aanzien van de uniforme uitwisseling van objectgegevens volgen en zal wanneer dit nodig is ook deze ontwikkeling prioriteit geven. “SIG BOR neemt het voortouw in de regie van standaarden en wil een volwaardig gesprekspartner zijn van de organisaties die verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van de standaarden, zoals CROW, Rioned, Geonovum, VNG en Waterschappen”, aldus Mollema.  

Regiegroep

In een tweede bijeenkomst in april 2021 is het initiatief geboren om een regiegroep te formeren die gaat nadenken hoe standaarden op elkaar worden aangesloten. “Er moet een gremium komen die boven de organisaties staat die de standaarden ontwikkelen”, zegt Mollema. “Zij moet regels afspreken over de manier waarop modellen worden gemaakt en hoe onderling informatie uitgewisseld kan worden. In zo’n regiegroep  moeten opdrachtgevers zoals overheden, brancheorganisaties en bedrijven een rol krijgen.” 
 
Er is voor gekozen om de belangengroep onder te brengen bij GeoBusiness Nederland, om zo gebruik te kunnen maken van het bestaande netwerk en de relaties van deze branchevereniging, met de betrokken stakeholders vanuit de overheid, onderzoek en wetenschap en de private sector, op operationeel en bestuurlijk niveau.

Dit artikel is verschenen in Straatbeeld 2, thema slimme openbare ruimte. Download hier gratis het magazine!

Meer artikelen met dit thema

Een slimme stad, hoe doe je dat?

11 mei om 16:04 uurtimer2 min
Yvonne Kemmerling is voorzitter van de Future City Foundation, een organisatie die zich bezighoudt met…
Lees verder »

Interactieve fontein in Leuven zorgt voor spectaculaire watershow

10 mei om 09:47 uurtimer2 min
Rots Maatwerk heeft in opdracht van de Belgische stad Leuven een interactieve fontein aangelegd op het H.…
Lees verder »

Denemarken maakt werk van groene norm

19 apr om 08:00 uurtimer2 min
De Groene Norm is een initiatief van Green Cities Europe. De norm is met name gericht op politici, ambtenaren,…
Lees verder »

Amsterdamse Hemelwaterverordening moet zorgen voor droge voeten

9 apr om 08:00 uurtimer2 min
Als het aan de gemeente Amsterdam ligt wordt voor nieuwbouw en panden die een ingrijpende verbouwing ondergaan,…
Lees verder »

Miljoeneninvestering voor klimaatadaptatie in Overijssel

1 apr om 08:00 uurtimer2 min
De provincie Overijssel gaat extra investeren in projecten om hitte, droogte en wateroverlast in de provincie…
Lees verder »

'Wees niet bang om fouten te maken, fouten zijn een zegen'

31 mrt om 00:00 uurtimer4 min
Straatbeeld organiseerde in samenwerking met het platform BuitenSpelen en BouwCirculair op 30 maart de…
Lees verder »

Keynote Peter van Assche; 'design, invent, build'

26 mrt om 00:00 uurtimer2 min
De afsluitende keynote van de Verbindingsdag Circulaire Openbare Ruimte wordt verzorgd door Peter van Assche,…
Lees verder »

'Louise Vet minister van openbare ruimte'

25 mrt om 00:00 uurtimer2 min
Louise Vet wordt de nieuwe minister van Openbare Ruimte. Althans als het ligt aan de deelnemers aan een webinar…
Lees verder »