Waarom groen belangrijk is voor iedere binnenstad

dinsdag 14 november 2017
timer 5 min
Groen in (binnen)steden brengt vele voordelen met zich mee op sociaal, economisch en emotioneel gebied. Bovendien geeft groen een boost aan ons humeur, de veiligheid en de sfeer in binnensteden. ‘Groen’ dient hier als verzamelnaam voor al de groenvoorzieningen die gebruikt worden om een stad op te fleuren, zoals (hangende) bloembakken, plantenbakken, bomen en struiken.

Hedendaags lijkt de interactie tussen mens en natuur te verminderen doordat veel groen uit onze binnensteden verdwijnt. Deze verdwijning van het groen is opmerkelijk gezien de vele voordelen. De kwestie benadrukt dat het momenteel onduidelijk is hoe verschillende organisaties die mogelijk verantwoordelijk zijn voor de investeringen in groen, tegen groen aankijken. Wat is de houding van deze organisaties ten opzichte van de positieve en negatieve effecten van groen en welke van deze effecten beïnvloedt hun intentie om te investeren in groen in de binnenstad?

 

Deze vraag werd ook gesteld door Flower and Shower, een bedrijf met de missie om alle binnensteden op te fleuren met groen. Aan de universiteit van Wageningen is uiteindelijk deze vraag onderzocht aan de hand van twaalf semigestructureerde interviews met vertegenwoordigers van vier verschillende organisaties. Zo bestond de steekproef uit vier gemeenteambtenaren, drie vertegenwoordigers van winkeliersverenigingen, twee zelfstandige ondernemers en drie vertegenwoordigers van onafhankelijke organisaties.

Resultaten

Uit de interviews in gebleken dat groenvoorzienig belangrijk en nodig is en dat het ook in de binnenstad verschillende positieve effecten met zich mee brengt. Deze positieve effecten zijn onder te verdelen in verschillen vlakken:

 

Veiligheid

 • Groen zorgt voor een veilig gevoel
 • Groen zorgt voor een vermindering van criminaliteit

Hierbij is het wel van belang dat het groen goed wordt onderhouden en dat de stad overzichtelijk blijft. Bovendien zouden meerdere factoren hier samen met groen aan bij dragen, zoals bijvoorbeeld verlichting.

 

Sociaal vlak

 • In de buurt van groen begint men gemakkelijker een gesprek
 • Groen kan als ontmoetingsplaats dienen
 • Groen beïnvloedt de sfeer en stemming positief

 

Economisch vlak

 • Door groen verblijven klanten vaak langer in winkels en geven ze meer geld uit
 • Groen kan gebruikt worden om stadsdelen of winkels beter te laten opvallen (bv. zelfstandige ondernemers in zijstraten)

Qua positieve effecten van groen op economisch vlak is het belangrijk om te onthouden dat groen slechts een van de vele factoren is die dit gedrag bevordert.

 

Emotioneel vlak

 • Groen zorgt voor vrolijkheid
 • Groen zorgt een aangename sfeer in de binnenstad
 • Groen draagt bij aan de beleving van een binnenstad

Zolang groen goed wordt onderhouden brengt het nauwelijks negatieve effecten met zich mee. Bovendien zouden de negatieve effecten van groen niet opwegen tegen de positieve effecten. Toch zijn er enkele voorbeelden van groen te noemen, zoals:

 • Onderhoud
 • Schade aan o.a. winkelgevels
 • Bladval
 • Onkruid

Tot slot zou de meerderheid van de organisaties meer willen investeren in groen als daar het geld voor was. Bovendien bleek voornamelijk de invloed op de beleving en sfeer een belangrijke factor om te investeren. Gevolgd door de economische effecten en de bijdrage van groen aan veiligheid.

Conclusie

Dit onderzoek heeft aangetoond dat de organisaties allemaal positief denken over groen en dat groen ook ontzettend belangrijk is voor de binnenstad. Natuurlijk zijn er voorbeelden van negatieve effecten, maar deze zouden lang niet opwegen tegen de positieve effecten. De positieve bijdrage van groen aan de beleving en de sfeer in een stad, zijn belangrijke redenen zijn om in groen te investeren. Ook de economische effecten en de bijdrage van groen aan de veiligheid, bleken belangrijke redenen om te investeren. Daarnaast is gebleken dat groen enkel positieve effecten met zich mee brengt als het goed wordt onderhouden. Het hele totaal plaatje moet kloppen: een stad moet schoon, heel en veilig zijn. Combineer deze waarden met groenvoorzieningen en een simpel bezoek aan een stad kan plots worden ervaren als een beleving.

Discussie

Ondanks dat dit huidige onderzoek al veel bijdraagt aan de kennis over het belang van groen in de binnenstad, heeft het ook enkele tekortkomingen. Hoe groot is bijvoorbeeld de rol van groen in al deze genoemde positieve effecten? Of waarom beschikt nog niet elke binnenstad over voldoende groen?

 

Aangezien verschillende organisaties belang hebben bij groenvoorziening, kan door middel van samenwerking waarschijnlijk effectiever met groen worden omgegaan. Om te weten hoe dit precies georganiseerd kan worden is er vraag naar vervolgonderzoek. Voor dit vervolgonderzoek is het tevens belangrijk om ook organisaties te betrekken die momenteel niet, of niet zo veel in groen investeren. In dit huidige onderzoek waren namelijk alle respondenten reeds positief bij groenvoorzieningen betrokken. Bovendien kan door middel van vervolgonderzoek de verschillende belangen van de verschillende betrokken organisaties in kaart gebracht worden, hiermee kan mogelijk ook antwoord gegeven worden op de vraag waarom nog niet elke binnenstad over voldoende groenvoorziening beschikt. Tot slot zou het mogelijk interessant kunnen zijn om groen te gebruiken in nudging. Door middel van nudging is het mogelijk om het standaard keuzegedrag van mensen te veranderen. Zo zou nudging bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden om vervuiling tegen te gaan of om mensen in een bepaalde richting te sturen.

Meer artikelen met dit thema

Noord-Brabant maakt werk van verduurzamen bedrijventerreinen

2 aug om 17:05 uurtimer3 min
De provincie Noord-Brabant geeft een impuls aan verduurzaming en vergroening van bedrijventerreinen.
Lees verder »

Duurzame intenties baksteenfabrikanten

30 jul om 15:06 uurtimer3 min
Baksteenfabrikanten Caprice, Rodruza, Vandersanden en Wienerberger hebben gezamenlijk de intentie om tot een…
Lees verder »

Almere werkt aan een groene, gezonde stad voor de toekomst

26 jul om 14:23 uurtimer4 min
Hoe combineer je de groei van een stad met een kwaliteitsimpuls voor je groenblauwe leefomgeving? Voor deze grote…
Lees verder »

Goed beheer van speelruimte begint met een goed plan

22 jul om 15:49 uurtimer3 min
De ene gemeente heeft 10 speelplekken in beheer, de ander 100 of meer dan 1000. Bureau Speelplan komt in veel…
Lees verder »

Wanneer klopt het verhaal weer?

15 jul om 08:00 uurtimer5 min
Over de mogelijkheden die de circulaire economie biedt voor het beheer van de openbare ruimte.
Lees verder »

Göteburg ambieert de beste regenstad ter wereld te worden

14 jul om 08:00 uurtimer5 min
In het Zweedse Göteburg regent het veertig procent van de tijd. Genoeg aanleiding voor de stad om hier gebruik van…
Lees verder »

Onderzoek naar duurzame water- en ecosystemen voor klimaatrobuust stedelijk groen

12 jul om 08:28 uurtimer8 min
Vergroening van steden wordt steeds vaker toegepast als maatregel tegen hitte. Maar vergroening vergroot ook de…
Lees verder »

Gerichte bestrijding Japanse duizendknoop in Zwolle

8 jul om 09:04 uur
De Japanse duizendknoop is een probleem in veel landen in Europa en helaas ook in Zwolle. Om de plant te…
Lees verder »