Bedrijfsnieuws

Met flowsand blijft hemelwater waar het valt

De laatste 40 jaar is in grote delen van Nederland de grondwaterstand tot wel 50cm gedaald. Normaliter zorgen regenbuien voor voldoende aanvulling, maar door voortgaande verstening en snelle ontwatering van het verhard oppervlak, is het evenwicht uit balans geraakt. In bewoond gebied stroomt vaak > 50% van de neerslag weg, terwijl dat in een natuurlijke situatie maar 10% is. Hierdoor ontstaan watertekorten in de bodem met verdroging, verzilting en verzakkingen als gevolg. Net nu we ons bewust zijn van de toegenomen kansen op wateroverlast, krijgen we dus ook steeds meer te maken met wateronderlast.

Flowsand geeft water aan de bodem

Om het natuurlijk evenwicht te herstellen heeft Aquaflow bv flowsand® ontwikkeld waardoor kleine neerslag op versteend gebied beter wegzakt. Qua water gaat het om een langzaam systeem met kleine volumes per uur, dus niet te verwarren met waterdoorlatende verhardingen. Flowsand is regulier brekerzand voorzien van een hightech wateradditief. De  doorlatendheid van klassiek straatwerk wordt daarmee een factor 3 verhoogd. Van elke bui zakt zo’n 2mm meer weg dan voorheen. 2mm lijkt niet veel, maar velen zullen zich nog de tijd herinneren van de aanleg van bergbezinkbassins, waarbij met grote betonbakken 2mm extra berging (van 7mm naar 9mm) in het gemengde stelsel werd gecreëerd.

 

Als er door toepassing van flowsand 2mm extra simpelweg niet afstroomt maar wegzakt betekent dat er op jaarbasis heel veel water dat niet geborgen, getransporteerd, verpompt en niet gezuiverd hoeft te worden. Een effectieve bronmaatregel die het gemengde stelsel ontlast maar vooral ook een welkome aanvulling vormt bij het op peil houden van de grondwaterstand.


Hoe en wanneer kunt u het toepassen?

Simpel: veeg alle nieuwe straatwerk - en herstraatwerk -  in met flowsand® in plaats van met regulier brekerzand. Een eenmalige actie zonder onderhoud. Dat is alles.

Deel dit artikel