Bedrijfsnieuws

Het aanleggen van stroken langs wegen was nog nooit zo makkelijk

Grasbetonstenen zijn een populair product in Nederland. Provinciale en gemeentelijke overheden gebruiken deze open betonstenen om de voorheen te smal aangelegde (polder)wegen te verbreden door middel van bermverharding.

Voldeden veel van deze wegen vroeger nog, voldoen zij tegenwoordig niet meer door de steeds groter wordende landbouwmachines en wegverkeer. Deze gebruiken de randen van de asfaltverharding met alle gevolgen van dien. Het aanleggen van stroken langs wegen met grasbetonstenen is een kostbaar en tijdrovend probleem. Het uitgraven van de aanwezige grond is in veel gevallen een issue, in verband met de verontreinigingen in meer of mindere mate.

Door middel van de bermverhardingen van Terrastab is dit probleem verleden tijd. Met 100 procent hergebruik van de bestaande materialen wordt met een gesloten grondbalans (mits mogelijk) een gebonden constructie aangelegd in een strook langs de weg. Op deze hoogwaardige stabilisatie worden de grasbetonstenen geplaatst waarmee de stabilisatie een funderingsfunctie voor de grasbetonstenen krijgt, en een opsluitfunctie voor de asfaltconstructie.

Terrastab
www.terrastab.nl

 

Deel dit artikel