Bedrijfsnieuws

Bruins en Kwast Biomass Management

Sinds het klimaatakkoord van Parijs in 2015, hebben mondiale regeringen met elkaar afgesproken maatregelen te treffen die de opwarming van onze aarde zal verminderen. De belangrijkste zijn de CO²-uitstoot drastisch te laten verlagen en de transitie naar alternatieve energiebronnen te bewerkstelligen.

Overheden, bedrijfsleven en burgers maken zich de komende jaren sterk een bijdrage te leveren het CO² verbruik te beperken en de toepassing van gerecyclede materialen te vergroten. Bruins en Kwast Biomass Management is toonaangevend op het gebied van biomassa en biobrandstoffen en is reeds vele jaren actief in deze dynamische marktsegmenten. Producten worden op een duurzame wijze vervaardigd uit ingenomen groen- en hout- reststromen, zie www.bruinsenkwast.nl
 

Dekowood houtsnippers

Dekowood is een product dat uit recycling is ontstaan en toegepast wordt als veilige valdempende ondergrond bij speelplaatsen. Vanwege het actuele thema “Circulaire Economie ( van afval naar grondstof )”, maakt Dekowood een erg gewild product voor opdrachtgevers en gebruikers. Ontwerpers, beleidsmakers en beheerders van gemeenten, speeltuinverenigingen, dierenparken en basisscholen stimuleren en ondersteunen de recycle-gedachte en zullen het materiaal voorschrijven. De lage aanschaf-en beheerkosten van Dekowood is voor budgethouders erg positief te noemen. Indien speelplekken uit demografische oogpunt moeten verdwijnen, is Dekowood eenvoudig te verplaatsen en/of voor rotondes, paden en perken te gebruiken. Dit bespaart in tegenstelling tot vaste ondergronden erg veel kosten. Valzand daarentegen is een sterk vervuilde ondergrond die vaker geïnspecteerd, aangevuld of ververst moet worden. Bovendien is zand bij speelplekken voor rolstoelgebruikers niet toegankelijk. Dekowood is hiervoor een uitstekend alternatief, zie www.dekowood.nl
 

Grondstoffen

In het kader van hergebruik van oude materialen zouden alle kinderen bewust mogen worden gemaakt van het feit dat de beschikbaarheid van grondstoffen op termijn zal afnemen. Door schaarste worden grondstoffen duurder. Dat kenmerkt zich in het inkoopproces en/of productiekosten. De prijzen stijgen niet alleen, ze fluctueren ook sterk. Daardoor is de inkoop onberekenbaar en zijn de kosten moeilijk te voorspellen. Dit heeft een grote impact op de continuïteit van de bedrijfsvoering. Schaarste wordt niet altijd veroorzaakt doordat grondstoffen fysiek opraken, maar ook doordat de winning ervan geografisch of economisch niet langer haalbaar is. Ook kan er politieke schaarste ontstaan door geopolitieke conflicten met exportlanden. Bovendien heeft veranderende wetgeving gevolgen voor het gebruik van grondstoffen. Denk aan milieuwetgeving voor het terugdringen van CO²-uitstoot. Kortom, voor een schonere en energierijke leefomgeving zijn de oplossingen dichterbij dan u denkt!
 
Voor een nadere toelichting heten wij U van harte welkom tijdens de beursdagen! U vindt ons in Hal 1 Standnummer 3.363 

Deel dit artikel