Blog

Blog: Ik denk dus ik besta

Tegen 2050 leeft 80% van de wereldbevolking in een stedelijke omgeving die volledig zal zijn gedigitaliseerd. Het ‘Internet of Everything’ (IoE) is dan met meer dan 50 miljard ‘connected’ dingen, gemeengoed geworden.

Misschien zijn we als mens tegen die tijd zelf al direct verbonden met het internet of staan we te popelen dit zo snel mogelijk massaal te gaan doen. Fysiek invulling gevend aan het belang van ijzersterke verbindingen tussen mensen, processen, data en de dingen die ons omringen. Allemaal gericht op een nog betere wereld waarin alles perfect op elkaar afgestemd is met op ieder gebied het hoogst mogelijk te behalen rendement.


S mart Lighting zal hier hoe dan ook aan bijdragen ook al weten we nu nog niet goed wat dit allemaal betekent. Wel kunnen we vermoeden dat de echte verbeteringen niet zitten in de technische zaken waarover we op dit moment praten. Juist onverwachte, atechnische dingen zullen waarschijnlijk het verschil gaan maken. Deze dingen zijn het spannende deel van de huidige ontwikkelingen, zoals een onverwachte plottwist een goede roman spannend maakt. Maar ook spannend in de zin van onrustige spanning voor wat komen gaat.


Om de nieuwe nog onbekende werkelijkheid die ons toekomt vrijmoedig te durven omarmen zullen we hem moeten kunnen begrijpen. Enig rationalisme komt daarbij wel van pas. Wanneer we als mens niet (meer) in staat zijn een redelijke en logische structuur te ontdekken in de snel opeenvolgende vernieuwingen die op ons afkomen, ontstaat gemakkelijk argwaan en verdenking. Het voelt nou eenmaal ongemakkelijk wanneer we alles voor waar aan moeten nemen.


De Amerikaanse kunstenares Louise Lawler (1947) laat met haar werk ‘ Once there was a little boy and everything turned out alright. THE END ’* heel treffend zien dat alles omstreden kan worden wanneer er geen bespiegeling kan plaatsvinden. Het wegnemen van de mogelijkheid tot ‘begrijpend teruglezen’ maakt plaats voor onberedeneerde ongerustheid. Dit alles overziend lijkt me dat Smart Lighting zijn wortels niet alleen in de verlichtingsindustrie zou moeten hebben maar ook in de verlichting als stroming.

 

* 1993, Lettraset text on wall. Courtesy of the artist and Metro Pictures Gallery, New York.

Auteur: Rik van Stiphout

Deel dit artikel