Blog

Wat levert groen ons op?

In de afgelopen jaren, waarin ik mensen telkens probeer te overtuigen dat we met andere ogen moeten kijken naar wat de natuur ons te bieden heeft, krijg ik vaak de vraag: Wat levert groen ons nu eigenlijk op? Waarom voor groen gaan als we op diezelfde plek ook woningen kunnen bouwen?

Wat onderaan de streep overblijft staat bij veel gemeenten en woningbouwcorporaties op de eerste plaats, vooral in een tijd, waarin van alle kanten moet worden bezuinigd. Maar zogenaamde versteende steden warmen op. Wateroverlast  is een steeds groter wordend probleem. Het veranderende klimaat in combinatie met ‘grijze’ steden, zorgt voor steeds meer wateroverlast.
 

Financieel aantrekkelijk

Dat groen een positieve werking heeft op onze gezondheid is allang bewezen. Dat het ons ook financieel wat kan opleveren is bij velen echter niet bekend.Groen wordt door velen als aantrekkelijk ervaren, waardoor  groene steden meer in trek zijn dan ‘grijze’ steden. Groen nodigt namelijk uit tot bewegen en recreatie en zorgt voor stressvermindering met een betere gezondheid tot gevolg. Stadsparken bijvoorbeeld, zorgen voor sociale cohesie,  verantwoordelijkheidsgevoel en vermindering van vandalisme. Daarnaast zorgt toerisme, dat dankzij de groene omgeving graag in uw stad komt, voor volle hotels, terrassen, winkelstraten en parken.


Een andere positief  voorbeeld voor wat groen doet, is te zien op de werkvloer:  werknemers die uitzicht hebben op groen zijn productiever en minder vaak ziek. Het Waterschap Rijn IJssel ziet bovengenoemde voordelen ook en heeft  hierop ingespeeld. Het kantoorpand is omringd door een landschapspark, waarbij er enkel gebruik is gemaakt van regionale producten die afbreekbaar zijn of voor 100% kunnen worden gerecycled. Denk hierbij aan leem, zand, grind, staal en klei.
 

In contact met de buitenruimte

Optimale groenbeleving staat bij mij hoog in het vaandel. Bij dit ontwerp heb ik er dan ook voor gezorgd dat de werknemers, dankzij het feit dat het glas van het kantoor tot op het maaiveld komt, in contact staan met de buitenruimte. Daardoor worden de bureaus als het ware opgenomen in de natuur. Aan de achterzijde van het gebouw is een besloten sfeer gecreëerd met ruimte voor buitenwerkplekken, rust en bezinning. Het buitenmeubilair is van Inlands hout gemaakt dat niet  gecoat of geverfd hoeft te worden. Een vijver reflecteert het licht naar binnen wat een serene en prettige werksfeer oplevert. Om nog meer van de natuur te profiteren worden storende elementen, zoals auto’s, deels aan het zicht onttrokken door de parkeervakken verdiept aan te leggen en te camoufleren met een gebogen groene wand. Door het hele gebied zijn wandel-, zit- en recreatiemogelijkheden aangelegd. Niet alleen werknemers maar ook mensen uit de omgeving wandelen en fietsen door de tuin. Soms gaan mensen aan een van de tafels zitten met hun eigengemaakte lunch. 


Prairieborders langs het kantoor zorgen voor een natuurlijk maar afwisselend beeld te opzichte van de rest van de beplanting. Prairiebeplanting zorgt ook in de winter voor een mooi beeld doordat grassen en stevige stengels van uitgebloeide bloemen tot het voorjaar kunnen blijven staan. 
Langzaam gaat deze prairiebeplanting over in een meer natuurlijke, wildere beplanting. Hierdoor wordt een ecologische verbinding verkregen met het omliggende groen. Verschillende soorten flora en fauna vinden hier hun weg, zelfs de ijsvogel is hier gespot. De paden in het landschapspark maken een verbinding met de Oude IJssel, het sportpark, het fietspad naar de stad en met woonwijk De Huet.
 

Grazende schapen

En om terug te komen op bovenstaande stelling dat groen ook in financieel opzicht aantrekkelijk kan zijn: Dankzij de wilde bloemenweide hoeft er maar 1 keer per jaar te worden gemaaid. De prairieborder houdt het water voor langere tijd vast, waardoor extra besproeiing dan ook niet nodig is. Bovendien groeit er minder onkruid waardoor het onderhoud sterk wordt beperkt. Door de natuurlijke waterpartijen kan het water infiltreren in de bodem. Doordat er schapen grazen, is motorisch maaien (tot wel 30 keer per jaar) niet meer nodig en omdat het gras op een natuurlijke wijze overloopt in de paden is kanten steken overbodig geworden. Dankzij het achterwege laten van hagen heeft het park een open structuur gekregen en is ook scheren niet meer nodig. Meerstammige bomen zetten met hun grillige vormen het ontwerp kracht bij en zorgen tevens voor minder snoeionderhoud. Er heerst geen netheidswaanzin, onkruid mag en het ruimen van blad beperkt zich tot de paden en de parkeerplaatsen.

 

Zodra we gaan inzien wat groen ons te bieden heeft, ziet de wereld er in vele opzichten een stuk mooier uit. 

Deel dit artikel