Nieuws

Concreet programma gehele afwateringsketen

Steeds meer partijen realiseren zich dat zij voor een betere milieuomgeving een verantwoordelijkheid hebben wat betreft afwatering. ACO, specialist op het gebied van afwateringstechniek, heeft daarom een concreet programma opgezet voor de gehele afwateringsketen: Collect, Clean, Hold en Release.

Concreet programma gehele afwateringsketen

Aanleiding programma


ACO krijgt steeds vaker verzoeken voor projecten die de gehele afwateringsketen bedienen. Van het opvangen en zuiveren van water tot het bergen en afvoeren. Het is handig dat één partij daarover meedenkt en invulling geeft aan de uitvoering. Daarom heeft ACO daar nu een concreet programma voor opgezet: Collect, Clean, Hold en Release.
 

Concept


Het concept is tijdens Infratech 2013 in Ahoy Rotterdam gepresenteerd. Organisaties en bedrijven kunnen ACO inschakelen voor onderdelen van het afwateringsprogramma, maar ook voor het geheel. “Wij geloven in een integrale benadering van afwatering”, vertelt Paul Gruson, directeur bij ACO. “Het gaat verder dan alleen het opvangen van water, we willen het ook op verantwoorde wijze bergen en gedoseerd afvoeren. Wij zijn thuis in alle stappen en ons sterke punt is dat wij veel expertise hebben in het zuiveren van water met onder meer vernieuwende olie- en zware metalen afscheiders.”

 
Collect: opvangen van water


ACO afwateringsgoten en putten vangen het water snel en efficiënt op en leiden dit verder de afwateringsketen in. Dit zorgt voor veiligheid en comfort voor mensen, gebouwen en verkeer.

 
Clean: behandeling van water


Voor alle typen vervuiling heeft ACO oplossingen, zoals afscheiders voor olie, slib en zware metalen. Na zuivering wordt het water verder afgevoerd naar rioolstelsel/oppervlaktewater of hergebruikt.
 

Hold: bergen van water


Het komt regelmatig voor dat af te voeren stoffen niet geloosd kunnen worden. Dit kan te maken hebben met de beschikbare afvoercapaciteit of een beperkte lozingsvergunning. Een oplossing: tijdelijk het water bergen of bufferen. ACO levert hiervoor buffergoten en bergingssystemen. Deze producten zijn vernieuwd of verbeterd, zodat op kostenefficiënte wijze de veiligheid te allen tijde – ook bij calamiteiten of extreme weersituaties – gewaarborgd blijft.
 

Release: lozen/pompen


Bij deze laatste stap gaat het om de manier waarop het water wordt geloosd vanaf ACO’s systeemketen op de daaropvolgende systemen of processen in de waterketen. Water kan op verschillende wijzen worden afgevoerd: met infiltratiesystemen om het water aan de bodem af te geven, door vrije lozing op de riolering of het oppervlaktewater, of met pompen om het water over grotere afstanden te kunnen transporteren.

 

Deel dit artikel