Nieuws

Nieuwe lichtmast reduceert fijnstof

Tijdens de Masterclass Duurzame Openbare Verlichting afgelopen maand heeft Ziut B.V een lichtmast gepresenteerd die fijnstofdeeltjes afvangt. Dit fijnstofreductiesysteem (FDRS) voor lichtmasten is ontwikkeld in nauwe samenwerking met BAM Infratechniek.

Nieuwe lichtmast reduceert fijnstof

 

Ziut introduceert met de nieuwe mast een oplossing om de luchtkwaliteit te verbeteren. Fijnstof vormt al sinds jaar en dag een probleem voor de volksgezondheid. Bovendien kunnen normoverschrijdingen van een te hoge concentratie leiden tot hoge boetes, of zelfs tot het vertragen en stoppen van bouwprojecten of de aanleg van wegen. Door fijnstofreductiesystemen aan lichtmasten te plaatsen, kan een substantiële hoeveelheid fijnstof uit de lucht worden afgevangen. Door integratie in de lichtmast gebeurt dit dichtbij een voorname bron (auto’s) en hoeven er niet nog meer objecten op straat worden geplaatst.

Fijnstofreductie-technologie


Het fijnstofreductiesysteem voor lichtmasten is ontwikkeld in samenwerking met BAM Infratechniek. Het systeem maakt gebruik van een innovatieve techniek, naar een concept van Jan Marijnissen en Rein Roos. Een systeem met elektrostatische werking geeft fijnstofdeeltjes in de lucht een kleine positieve lading mee. Vervolgens worden ze magnetisch aangetrokken door speciale platen, waar ze neerslaan en dus uit de lucht worden gehaald. Het systeem dat dit proces mogelijk maakt past in een handzaam cilindervormig apparaat dat aan de lichtmast is gemonteerd.

Mogelijk haalbare fijnstofreductie


Uit proeven van BAM Infratechniek en de gemeente Amstelveen met deze fijnstofreductietechnologie is gebleken dat een fijnstofreductie van 30% of meer behaald kan worden, juist onder droge omstandigheden en bij lage windsnelheden. Bijvoorbeeld ’s avonds, ‘s nachts of in de vroege ochtend. De gemiddelde reductie onder alle omstandigheden lag rond 10%. Komende tijd wordt het systeem verder geoptimaliseerd.


Presentatie tijdens Masterclass Duurzame Openbare Verlichting


Op 21 mei organiseerde Ziut samen met de gemeente Utrecht en Agentschap NL de Masterclass Duurzame Openbare Verlichting. Op het stadhuis van Utrecht kwamen zo’n 40 wethouders van diverse Nederlandse gemeenten bijeen om praktische toepassingen van duurzame openbare verlichting met elkaar te bespreken. Tijdens deze bijeenkomst is de eerste lichtmast met het fijnstofreductiesysteem onthuld.

Nadere informatie:
- Ziut B.V., Herman Croes, manager Strategie en Advies, herman.croes@ziut.nl;
- BAM Infratechniek, Irene Bruines, consultant Business Development, i.bruines@bam-it.nl. 

 

Deel dit artikel