Nieuws

Bouw voetgangersbrug Libellebos voltooid

De bouw van de nieuwe voetgangersbrug tussen het Libellebos en het waterbergingsgebied tussen de N201 en Hollandse Dijk is afgerond.

Gemeente Uithoorn heeft deze opdracht neergelegd bij civieltechnisch bedrijf Griekspoor om zo de bereikbaarheid van het recreatiegebied te vergroten. Het waterbergingsgebied, dat door veel inwoners van Uithoorn werd gebruikt om te wandelen, was slecht toegankelijk. Het gebied was enkel te bereiken via een kleine ingang in de berm langs de N201. 


Naast dat het gebied slecht toegankelijk was, was er weinig parkeergelegenheid en moesten mensen met hun hond langs de weg lopen. Om zowel de veiligheid als de bereikbaarheid van het gebied te vergroten, heeft gemeente Uithoorn de opdracht gegeven tot het aanleggen van een voetgangersbrug. Bezoekers kunnen hierdoor het parkeerterrein van de nabijgelegen tennisclub gebruiken.

Brug zonder steunpunten

Thijs Baalbergen, Calculator en Werkvoorbereider bij Griekspoor legt uit: “Naar een eis van het waterschap kent de slanke en relatief lange brug van 18 meter geen tussensteunpunten. Er mochten geen palen in het water vanwege het gemaal verderop aan de dijk. De palen zouden omstuwing creëren en ervoor zorgen dat het water minder goed naar het gemaal zou kunnen stromen. Het weglaten van tussensteunpunten was mogelijk omdat het een voetgangersbrug betreft en de belasting hierdoor klein is.” 


Om de overlast zo klein mogelijk te houden, heeft Griekspoor de brug geheel in de eigen werkplaats gemaakt: zowel het staalwerk als de conservering. Enkel tijdens het plaatsen van de fundering, bestaande uit stalen buispalen, en bij het op locatie hijsen van de brug heeft het verkeer wat hinder ondervonden.

 

Deel dit artikel