Nieuws

Verslag Duurzame Verlichtingstafel Energieakkoord

Op 10 september vond in Houten een geslaagde Duurzame Verlichtingstafel plaats over de Energieakkoord-doelstellingen voor openbare verlichting (OVL) en verkeersregelinstallaties (VRI's). Bijna 100 aanwezigen, wethouders, OVL-beheerders van gemeenten en provincies en mensen uit het bedrijfsleven, luisterden aandachtig naar presentaties van onder andere oud-minister Jacqueline Cramer (initiator Taskforce Verlichting) en Dyana Loehr van Rijkswaterstaat.

 

De deelnemers aan de Duurzame Verlichtingstafel Energieakkoord kregen antwoord op vragen, als: Hoe kan ik die 20 procent energiebesparing halen? Wat is slim energiemanagement in de OVL? Hoe kan ik meedoen aan de monitoring en hoeveel werk is het? En hoe monitort Rijkswaterstaat zelf het energieverbruik eigenlijk? Hierdoor werden ze gemotiveerd om aan de slag te gaan met de doelstellingen en de bijbehorende monitoring. Download onderaan de pagina de presentaties.
 

Energiebesparing essentieel

Jacqueline Cramer, directeur Utrecht Sustainability Institute en oud-minister van Milieu, stelde dat aandacht voor duurzaamheid, energieverbruik en klimaatverandering essentieel is om voor de generaties na ons nog een leefbare planeet achter te laten. Opwarming van de aarde met 2°C is het maximum voor behoud van biodiversiteit en ter voorkoming van al te veel droogte en overstromingen. Afgelopen jaren hebben we aan energiebesparing gewerkt via o.a. het Klimaatprogramma Schoon en Zuinig, het Klimaatakkoord Gemeenten en Rijk en de Taskforce Verlichting. Veel gemeenten zijn al actief met led-verlichting. Ter illustratie liet Cramer een filmpje van de gemeente Rheden zien.
 

Energieakkoord: Afspraken voor een duurzaam klimaatbeleid

Dyana Loehr vertelde dat het Energieakkoord in september 2013 is gesloten tussen meer dan 40 organisaties waaronder VNG, IPO, UvW en Rijksoverheid. Het akkoord bevat afspraken voor een duurzaam klimaatbeleid. Voor openbare verlichting en verkeersregelinstallaties staan er 5 doelstellingen in:

  1. 20% energiebesparing bij OVL en VRI's in 2020 ten opzichte van 2013
  2. 50% energiebesparing bij OVL en VRI's in 2030 ten opzichte van 2013
  3. 40% van de OVL is voorzien van slim energiemanagement in 2020
  4. 40% van de OVL is energiezuinig in 2020
  5. Rijkswaterstaat past per 2014 in tunnels energiezuinige OVL toe bij nieuwbouw en renovatie waarbij de verlichting wordt vervangen.


Deze gelden voor heel Nederland, maar 95% van de OVL is van gemeenten. Mogelijke maatregelen om deze doelstellingen te halen zijn o.a. vervanging door led, dimmen en slimmer schakelen. Er is helaas geen subsidie. Een volgende duurzame verlichtingstafel zou kunnen gaan over financiering.


Ziut Advies voert in opdracht van Loehr de monitoring van deze doelstellingen uit. Alle gemeenten, provincies en waterschappen kunnen zich aanmelden via http://bit.ly/monitoringovlvri. Simon Buwalda enthousiasmeerde de aanwezigen om dit zeker te doen. Hierdoor komt u te weten wat uw energieverbruik en behaalde besparing is. Bovendien kunt u de getallen gebruiken voor publiciteit en om te vergelijken met andere organisaties. 
De monitoringstool bevat een vragenlijst over o.a. lamptypen, aansturing, dimregimes en schakeltijden van de OVL en VRI's. Het invullen kunt u zelf doen of laten doen door een OVL-beheerder of adviesbureau.
 

Rijkswaterstaat monitort energieverbruik

Ten slotte vertelde David Godeschalk van het Coördinatiebureau Energie van Rijkswaterstaat hoe de Rijksoverheid het energieverbruik monitort met behulp van het programma E-sight. Het merendeel van de 2228 aansluitpinten van Rijkswaterstaat is inmiddels voorzien van slimme meters. Het elektriciteitsverbruik van OVL en VRI was in 2013 totaal 60 GWh. Het uitzetten van de OVL 's nachts is in de analyses duidelijk te zien. Ook gemeenten kunnen gebruik maken van energiemanagement met E-sight. Hier zijn wel kosten aan verbonden.


Download hieronder de verschillende presentaties die werden gegeven tijdens de Duurzame Verlichtingstafel Energieakkoord

PresentatieJacquelineCramer.pdf
beschikbaar voor iedereen
Download
PresentatieDyanaLoehr.pdf
beschikbaar voor iedereen
Download
PresentatieSimonBuwalda.pdf
beschikbaar voor iedereen
Download
PresentatieDavidGodeschalk.pdf
beschikbaar voor iedereen
Download

Deel dit artikel