Nieuws

Smart City Consultatie: het is tijd voor de volgende stap

In de afgelopen jaren zijn er talloze Smart City pilots geweest. Nu de eerste lessen geleerd zijn, is het tijd voor opschaling. Binnen overheden zijn echter nog veel vraagtekens hoe opschaling mogelijk is. Daarnaast lijkt een stevige positie nodig te zijn bij het uitvragen van Smart City-oplossingen.

Om de praktische belemmeringen voor het opschalen in beeld te brengen wordt een publieke consultatie gehouden. Met de consultatie wordt getracht een beeld krijgen waar bij publieke organisatie (lokaal, regionaal en nationaal) behoefte aan is om de Smart City opschaling mogelijk te maken.

Consultatiesessies

De consultatie wordt uitgevoerd met medewerking van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat en de stichting Nationaal Smart City Living Lab. De consultatie richt zich op de praktische belemmeringen waarmee partijen te maken hebben.

 

Er zijn sessies in Roermond/Maastricht, Breda, Nijmegen, Utrecht, Haarlem en Zwolle. Meer informatie en aanmelden: www.slimstestad.nl/consultatie

Deel dit artikel