Nieuws

12.500 fietsen onder Stationsplein Oost Utrecht

De ontwerpplannen voor de Nieuwe Stationsstraat zijn gewijzigd. In plaats van een bovengrondse fietsflat wordt een groot plein gemaakt tussen de terminal en Hoog Catharijne op zeven meter boven de straat, waaronder een fietsenstalling wordt gebouwd. 

12.500 fietsen onder Stationsplein Oost Utrecht


Fietscapaciteit


De fietscapaciteit wordt hiermee nog verder vergroot van 7.500 naar 12.500 fietsparkeerplaatsen. Hierover hebben de gemeente Utrecht, Corio, NS Poort en ProRail overeenstemming bereikt. Het college van B&W heeft ingestemd met de planwijziging. De OV terminal krijgt hiermee aan de oostzijde net zo'n soort entree als aan de westzijde. Het verhoogde Stationsplein Oost wordt, net als het Stationsplein West, voorzien van brede trappen, liften en roltrappen.

Inrichting plein


Op het plein is plaats voor winkels en horeca onder een transparant dak met terrassen. De doorgaande route voor auto's en vrachtverkeer door de Nieuwe Stationsstraat verdwijnt waardoor een verkeersluw gebied ontstaat met plaatsen voor Kiss & Ride, invalide parkeerplaatsen en taxi’s. In de fietsenstalling wordt een doorgang voor fietsers gecreëerd, waardoor de doorgaande fietsroute wordt gewaarborgd. Zowel op straat als op pleinniveau wordt met dit ontwerp een aantrekkelijk gebied gemaakt op een van de drukste plaatsen van de stad.


Praktisch stallen


De fietser rijdt straks tot onder het plein, stalt zijn fiets op één van de verdiepingen en is zo in het station. Dit is de meest praktische plek voor het stallen van een fiets. Hoe hoger een fiets gestald wordt: hoe dichter bij het station. Met deze oplossing voor 12.500 fietsers vervalt de fietsflat die gepland stond boven het busstation. Ook is d one geplande uitbreiding van de Noorderstalling nu niet meer noodzakelijk.

Voorlopig ontwerp


De verwachting is dat de betrokken partijen rond de zomer 2011 een voorlopig ontwerp kunnen laten zien. Dat wordt na goedkeuring verder uitgewerkt tot achtereenvolgens een Definitief Ontwerp en een Bestek. Als alles volgens planning verloopt start de bouw eind 2012/begin 2013. Op 24 november is er in het Infocentrum Stationsgebied een publieksavond over verschillende onderwerpen rondom de toegankelijkheid en bereikbaarheid van de nieuwe OV-terminal. Op deze avond wordt informatie gegeven over de Stationspleinen (Oost en West), de Nieuwe Stationsstraat en de OV-terminal zelf.

Terug naar overzicht nieuws >>>

 

Deel dit artikel