Nieuws

Duizenden bloembollen voor park in Leiden

Om straks in het voorjaar door een kleurig park te kunnen wandelen hebben burgers afgelopen vrijdag duizenden bloembollen geplant in het Park Zeeheldenbuurt. Deze actie vond plaats in het kader van Nationale Bollenplantdag.

De bollenplantdag is een initiatief van de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB). De landelijke bollenplantdag valt samen met de Dag van de Duurzaamheid.

 

Voor het park in Leiden is gekozen voor krokussen, botanische tulpen, anemonen en sieruien. Deze soorten komen elk voorjaar automatisch weer tot bloei en vermeningvuldigen zichzelf. Naast dat dit er mooi uit ziet, leveren de bloemen veel nectar op voor bijen en vlinders. 
 

Geveltuintjes

Niet alleen het park wordt opgefleurd, ook de geveltuintjes in de buurt krijgen in het voorjaar extra bloemen. De bewoners van de buurt kregen een zakje bollen mee die ze voor hun eigen huis in de grond konden stoppen.

Deel dit artikel