Nieuws

Young Watt moet jongeren warm maken voor lichtbranche

Young Watt wil het vakgebied openbare verlichting aantrekkelijker maken voor jongeren tot 30 jaar. En dat is nodig, aangezien er weinig jongeren in het werkveld te vinden zijn. “Wij kunnen ervoor zorgen dat innovaties sneller worden doorgevoerd”, zegt initiatiefnemer Paul van Galen.

Van Galen is werkzaam bij Schréder en één van de kartrekkers van Young Watt. “Ik ben nu vier jaar werkzaam in de openbare verluchting. In het begin wist ik weinig van het onderwerp af. In vier jaar heb ik gezien dat het een interessant werkveld is, maar wel een niche. Zo is er weinig aanwas van jongeren.” Van Galen zocht uiteindelijk contact met Arthur Klink van OVLNL. “Hij vertelde dat er nog geen speciale tak voor de jongeren is binnen de wereld van de openbare verlichting. Dat is de eerste aanzet geweest voor Young Watt.”

‘We doen het altijd zo’

Het doel van Young Watt is om het vakgebied aantrekkelijker te maken voor jongeren tot 30 jaar. En dat is hard nodig, zo bleek toen Van Galen zijn idee kwam promoten tijdens de Nieuwjaarsborrel van OVLNL. “Ik werd eerst een beetje uitgelachen tijdens Nieuwjaarborrel, omdat niemand personen kende in de leeftijdscategorie van Young Watt (16 tot 30 jaar).” Toch zijn jongeren belangrijk voor het werkveld, vindt Van Galen. “Zij kunnen zorgen dat de soms bestaande conservatieve houding van de branche wordt doorbroken. Er wordt nu te vaak gezegd; ‘we doen het altijd zo’. Er zijn genoeg innovaties te bedenken, maar het duurt vaak lang voordat ze doorgevoerd worden. Wij hopen een steentje bij te dragen aan het versnellen van innovaties.”

Door het uitwisselen van kennis en het organiseren van allerlei activiteiten moeten jongeren warm gemaakt worden voor een baan binnen de openbare verlichting. “Young Watt is van en voor de leden. Als iemand een leuk idee heeft gaan we ermee aan de slag. Zo kunnen we ons zelf in de spotlight zetten zodat andere jongeren ook zien hoe leuk het vak is.” Inmiddels heeft Van Galen al contact gezocht met hogescholen. “Uiteindelijk willen we een lespakket ontwikkelen voor jongeren gericht op openbare verlichting.”

Elevators

Young Watt heeft nu 13 leden. “Wat we zien is dat aannemers goed zijn vertegenwoordigd”, vertelt Van Galen. “Maar we willen graag nog wat leden werven bij overheden, adviesbureaus en netbeheerders. Je hebt tegenwoordig ook bedrijven die zich bezighouden met smart formules. Ook jongeren van deze bedrijven zijn van harte welkom. Daarnaast zijn we op zoek naar elevators. Dat zijn mensen uit het werkveld die deuren voor ons kunnen openen binnen de lichtwereld.”

De eerste bijeenkomst van Young Watt werd 9 april digitaal gehouden. De tweede staat voor 28 mei op de rol. “In de tussentijd proberen we meer leden te werven. Iedereen is enthousiast, maar we moeten wel iets concreets bieden uiteindelijk.” Geïnteresseerd om aan te sluiten bij Young Watt? Meld je aan via youngwatt@ovlnl.nl.

Deel dit artikel