Nieuws

Chemische onkruidbestrijding blijft no-go voor vier groenbedrijven

Eind vorige week is het verbod op pesticiden opgeheven door de rechtbank. Dat biedt groenbedrijven en overheden de mogelijkheid om bijvoorbeeld glyfosaat te gebruiken voor onkruidbestrijding. idverde NL, Donker Groep, Dolmans Landscaping Group en Krinkels wachten de cassatietermijn en eventuele uitspraak van de Hoge Raad niet af, en blijven chemievrije onkruidbestrijding toepassen omdat dit beter is voor milieu, mens en dier.

Een optimaal beeld creëren van schone straten en paden is voor het oog aantrekkelijk, maar voor milieu, mens en dier schadelijk. Door straten en paden chemisch te bestrijden, verdwijnt bijna 90 procent van het bodemleven. Niet alleen voor het milieu heeft het nadelige gevolgen. Wanneer het regent, trekken pesticiden in grondwater en plassen, meren en rivieren. Dieren en de mensen drinken het ’gezuiverde’ grondwater en krijgen zo restanten van pesticiden binnen.

Verduurzaming

Pesticiden werden met name voor 2016 veel gebruikt voor het bestrijden van onkruid en plaagdieren. Denk hieraan bij het verwijderen van onkruid tussen tegels of het voorkomen van een insectenplaag bij planten. De afgelopen vier jaar heeft de groenbranche ingezet op verduurzaming van onkruidbestrijding door verschillende alternatieven te bedenken. Door slim te investeren is chemische onkruidbestrijding helemaal niet meer nodig. Het gebruik van vaste planten is hier een mooi voorbeeld van. Door de juiste soorten aan te leggen wordt onkruid onderdrukt. De kosten van het onderhoud gaan hierdoor omlaag en de beleving van het groen gaat omhoog.

Daarnaast blijft het kabinet streven naar een pesticidevrij Nederland in 2030 en de vier marktleiders sluiten zich hier bij aan. Wanneer chemische bestrijding wordt afgeschaft is dat niet alleen beter voor mens en dier, maar biedt het kansen voor een beter milieu. Toekomstgericht handelen heeft een impact op het beter achterlaten van onze wereld. Door ons te richten op duurzame oplossingen bepalen wij wat er in de toekomst gebeurt.

Deel dit artikel