Nieuws

Integraal beheer vraagt om nieuwe rol beheerder

De beheerder van nu is de spil in allerlei opgaven waar gemeenten voor staan. Dat vraagt om nieuwe rollen, vaardigheden en kennis. Welke? Deze vraag staat centraal tijdens de kick off van het Biind Netwerk Integraal Beheer.

Nog niet zo lang geleden was de beheerder degene die ervoor zorgde dat de openbare ruimte schoon, heel en veilig bleef. En dat is nog steeds een van de kerntaken van de beheerder. Maar juist omdat deze beroepsgroep met de benen middenin de samenleving staat, kan de beheerder een veel grotere bijdrage leveren aan de leefbaarheid van de stad.

Kick off Biind Netwerk Integraal Beheer

De beheerder speelt een belangrijke rol in opgaven als de energietransitie, klimaatadaptatie en toegankelijkheid. Door integraal beheer toe te passen kunnen deze opgaven aan elkaar gelinkt worden. Maar hoe regel je dat? En wat is de rol van de beheerder? Daarover gaan we met elkaar in gesprek tijdens de kick off van het Biind Netwerk Integraal Beheer.

Congres

Binnenkort komt het netwerk Integraal Beheer bij elkaar in Almere. Biind Expert Peter Post is onze gastheer. Tijdens deze kleinschalige en vrijblijvende bijeenkomst bepalen we met elkaar welke onderwerpen binnen het thema Integraal Beheer we de komende maanden gaan behandelen. We zijn heel benieuwd naar jouw input. Schuif je aan?

Aanmelden

Een datum en tijd bepalen we in overleg met de mensen die zich aanmelden. Wil je meedoen? Meld je aan via manon@biind.nl.

Deel dit artikel