Nieuws

Stadspark Kerkrade glanst weer als vanouds

Het Stadspark van Kerkrade is het afgelopen jaar van een verrommeld terrein omgetoverd tot een groene rustoase in het stadscentrum. Het park kreeg een grondige make-over, met als hoogtepunt de terugkeer van de Nierspringbeek. Deze beek verdween ooit uit het stadspark door een voormalige vuilstort.

Het stadspark vormt de groene schakel tussen het centrum, de Gaiazoo, kasteel Erenstein en het omringende landschap. Begin twintigste eeuw werd het groene stadshart aangelegd in een klassieke Engelse landschapsstijl, met slingerende wandelpaden, waterpartijen, boomgroepen en een hertenweide. Na verloop van tijd raakte het park in verval. Het verrommelde en bovendien werd het stadspark geteisterd door vandalisme. Bureau B+B kreeg de taak om van het vervallen stadspark weer een aantrekkelijk geheel te maken.

Nierspringbeek tot leven gewekt

Belangrijke vernieuwing is de terugkeer van de Nierspringbeek, het stroompje dat in het geheugen van echte Kerkradenaren staat gegrift. Door de voormalige vuilstort - deze liet een vervuilde bodem achter, die net niet verontreinigd genoeg is om gesaneerd te worden - is deze beek ooit ondergronds geraakt. Het water stroomt sinds kort weer zichtbaar door het park.


Op het hoogste punt ontspringt een fontein in een glooiend bassin met stapstenen. Door een goot van kasseien stroomt het water door het park heuvelafwaarts, over de terrassen van de stijlrand. Het water komt uiteindelijk terecht in een vijver, op het laagste punt van het park. De teruggekeerde Nierspringbeek heeft niet alleen een sierfunctie, ook vormt de beek een belangrijke schakel in de afwatering van de omringende woonwijken.

Hertjes krijgen nieuwe plek

Verder hebben de herten een nieuwe plek gekregen in het park. Het behoud van de hertjes in het stadspark, in de volksmond ook wel het hertenpark genoemd, was één van de wensen die de inwoners van Kerkrade hadden. Door de verhuizing van de hertenweide is er meer ruimte en diepte gecreëerd in het park. Bovendien is de aangrenzende stijlrand getransformeerd van een obstakel naar een verblijfsplek. Natuurstenen randen creëren terrassen als een amfitheater. Bovendien is de dichte begroeiing geopend, zijn de entrees duidelijker gemarkeerd en is de padenstructuur vernieuwd.


De officiële opening van het stadspark was eind september 2016.

Deel dit artikel