Nieuws

Proef bestrijden eikenprocessierups van de baan

Een proef om zo'n 2500 eiken te injecteren met Vertimec is van de baan. Zes gemeenten hadden in eerste instantie een ontheffing gekregen om te starten met een proef. Onder meer De Vlinderstichting ging tegen de ontheffing in beroep en werd in het gelijk gesteld.

Het middel Vertimec heeft de werkzame stof Abamectine en blijft ten minste zes maanden aanwezig in de eik. In die periode worden alle dieren die van het blad eten of met het stuifmeel in aanmerking komen gedood. "Afgezien van het feit dat dit al heel erg is is er hierdoor ook minder voedsel beschikbaar voor bijvoorbeeld vogels", zo schrijft De Vlinderstichting.

Jurriën van Deijk is projectleider bij De Vlinderstichting. Hij zegt over het middel: "Het insecticide Vertimec wordt rechtstreeks in de sapstroom gebracht. Zo wordt het middel door de hele boom verspreid en komt het in het blad terecht, waar het zeker enkele maanden giftig blijft. Alle beestjes die van dit blad eten gaan hieraan dood. Afhankelijk van de periode dat Vertimec actief is kan het ook nog in het stuifmeel terecht komen, waaraan ook de bestuivers, zoals vlinders en bijen, dood gaan. Dat mag niet gebeuren."

Bezwaarschrift

De Vlinderstichting diende een bezwaarschrift in. "Er breed verzet was tegen de toepassing van het middel. In de eerder verleende ontheffing werden zes gemeenten genoemd waar de proef zou plaatsvinden en we hadden aan de colleges van die gemeenten ook een brief met onze bezwaren gestuurd. Het bleek dat, in ieder geval in vier van de gemeenten, er geen medewerking was toegezegd. In sommige gevallen waren de gemeenten, voor zover bekend, niet eens benaderd om deel te nemen", aldus De Vlinderstichting. 

Op 15 april heeft het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), de organisatie die de ontheffing verleent, besloten om met onmiddellijke ingang de ontheffing in te trekken. Omdat het middel nu als een gewasbeschermingsmiddel werd gezien, werd er breder gekeken naar de effecten op het milieu en andere diersoorten die erdoor zouden worden geschaad.

Natuurlijke vijanden

De Vlinderstichting roept gemeenten op om vooral natuurlijke vijanden in te zetten in de bestrijding van de eikenprocessierups. "Beheer (de bermen) ecologisch, hang nestkastjes op voor mezen, haal tegels uit je tuin om inheemse planten terug te zetten en help zo de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups en tegelijk de soortenrijkdom in de natuur."

Deel dit artikel