Nieuws

VerGroen! ondersteunt gemeenten bij vergroeningsopgave

Bureau KM en boomkwekerij M. v.d. Oever slaan binnen VerGroen! de handen ineen om onder andere gemeenten te ondersteunen bij de grote, vooral door klimaatverandering en gezondheid gestuurde, vergroeningsopgave.

Binnen VerGroen! bundelen de bedrijven hun specialismen, waardoor niet alleen naar het groen wordt gekeken, maar naar de totale inrichting van de openbare ruimte, inclusief het ‘grijs’. Deze inrichting bepaalt namelijk of een groene ruimte uiteindelijk ook goed gebruikt en prettig beleefd wordt.

Groen koppelen aan de functie van de openbare ruimte

M. van den Oever heeft veel kennis van groen en koppelt deze aan de functie van de openbare ruimte. Zo zijn zes groene ‘leefwerelden’ en tientallen groenoplossingen voor verschillende typen gebruik van de openbare ruimte uitgewerkt. Bureau KM heeft expertise over hoe de inrichting van de openbare ruimte zorgt voor een goed gebruik en beleving, inclusief het groen. Rosemarie Maas van Bureau KM: “Fijne en logische loop- en fietsverbindingen, sociale veiligheid en goede speel- en zitgelegenheid bepalen bijvoorbeeld mede de kwaliteit van een groene plek. Bovendien moet groen zodanig ingepast worden dat dit niet ten koste gaat van het gebruik; bijvoorbeeld extra ruimte voor groen versus de benodigde vrije ruimte voor voetgangers of rolstoelgebruikers.”

 

Marwin Dekkers, directeur van M. v.d. Oever: “Door onze kennis en expertise te combineren, kijken we integraal naar groenkwaliteit én gebruikskwaliteit. Meer specifiek: we geven inzicht in welke gebieden welk aanpassingen nodig zijn, om zowel duurzaam vergroend (hittestress, wateropgave, CO2-reductie, etc.) als gezond, goed gebruikt, aantrekkelijk en prettig te worden voor mens én dier. Uiteraard werken we ook graag samen met stedenbouwkundigen of andere vaste externe ontwerprelaties van onze opdrachtgevers.”

Deel dit artikel