Nieuws

Groenbeleid Utrecht focust op gezonde stad

Groen moet Utrecht gaan helpen om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Hoe? Dat staat in de geactualiseerde versie van het Groenstructuurplan.

Het oorspronkelijke Groenstructuurplan dateert uit 2007 en kende drie hoofdopgaven:

  1. Vergroten van de ecologische, recreatieve en landschappelijke kwaliteit van  het bestaande stedelijk groen van Utrecht voor mensen, planten en dieren;
  2. Uitbreiden van de groene buitenruimte door grootschalige groengebieden  om de stad aan te leggen;
  3. Verbeteren van de bereikbaarheid van de groengebieden rond Utrecht door  recreatieve en ecologische verbindingen aan te leggen.

 

Ten opzichte van dit plan zijn voor de geactualiseerde versie een aantal aanvullende opgaven geformuleerd:

  • Verbinden: (doorgaan met) aanleggen en verbeteren van de groen-blauwe  verbindingen naar de groengebieden in en om de stad;
  • Groen om de stad: (doorgaan met) het ontwikkelen van groen om de stad;
  • Groen in de stad: verbeteren van het groen in de stad. Met de nadruk op  het verbeteren en versterken van groen in groenarme wijken;
  • Bomenstructuur: (doorgaan met) versterken van de stedelijke bomen structuur;
  • Gezonde verstedelijking:  bijdragen aan de kwaliteit van gezond leven in  de hele stad vanuit de kwaliteiten en verschillende functies van natuur,  samen met partners in de prioritaire gebieden van de RSU;
  • Klimaatadaptatie: groen en water, ons natuurlijke kapitaal, inzetten om onze  stad klimaatbestendig te maken.
 
Utrecht bouwt aan een gezonde- en duurzame stad voor de toekomst onder de noemer ‘Healthy Urban Living’, de ambitie om in grote projecten de gezondheid van inwoners en bezoekers integraal af te wegen en te versterken. Utrecht wil die groei graag binnen de bestaande stad faciliteren. Dit betekent dat de stad intensiever benut gaat worden.
 
Om de gevolgen van klimaatverandering aan te kunnen gaat de gemeente onder meer verharding verwijderen en vervangen door groen. Ook zullen bewoners met een publiekcampagne bewust gemaakt worden van wat zij kunnen doen tegen hittestress.
 

Deel dit artikel