Nieuws

Gesloten deuren gaan open in Rotterdam

Rotterdam organiseert in november voor de vijfde keer de Maand van de Onderwereld. Hierbij vertellen deskundigen tijdens unieke activiteiten over de ondergrond en de uitdagingen waarvoor de stad staat op het gebied van ondergrond.

Een aantal voorbeelden van activiteiten die in het kader van deze speciale maand worden gehouden zijn: een stadswandeling door het Rotterdam van de Middeleeuwen, een bezoek aan de grootste basculekelder van Europa, en een blik op het afvalwater van Europa. 

De ondergrond is een belangrijk principe in de openbare ruimte. Zo bewaart het een schat aan informatie over de ontstaansgeschiedenis van de stad en liggen er daarnaast kilometers riolering, (metro)buizen, kabels en leidingen. Met het steeds intensievere gebruik van de bovengrondse ruimte, wordt er ook steeds meer van de ondergrondse ruimte gevraagd. Denk hierbij aan glasvezel, leidingen voor warmte- en koudeopslag en waterbergingen voor de opvang van regenwater. De ondergrond biedt kansen bij de realisering van ambities op het gebied van stedelijke vernieuwing, groen, water en energie. De ondergrond draagt dus bij aan de toekomst. 

 

De aftrap van de themamaand is op 2 november en begint met een lezing over verleden, heden en toekomst van begraven en cremeren in Rotterdam. Op 23 november spreekt Diederik Samsom als voorzitter van de klimaattafel Gebouwde Omgeving over energietransitie. 


Het volledige programma is te vinden op de website van de gemeente Rotterdam. 

Deel dit artikel