Nieuws

Wereldwijde proef met LED

LED-straatverlichting kan gemeentebesturen energiebesparingen tot 85% opleveren, zo heeft een wereldwijd, onafhankelijk onderzoek in 12 steden aangetoond. Het programma geeft ook aan dat inwoners van de steden een sterke voorkeur hebben voor LED-verlichting, vanwege de sociale en milieuvoordelen.

Wereldwijde proef met LED

 

Rapport ‘Lighting the Clean Revolution’


De bevindingen van LightSavers, een onafhankelijke twee-en-een-half jaar durende proef met LED-straatlantaarns in 15 afzonderlijk projecten in 12 steden waaronder New York, Londen, Kolkata en Sydney, worden voor het eerst gepresenteerd in een nieuw rapport met de titel, 'Lighting the Clean Revolution: The Rise of LED Street Lighting and What it Means for Cities' (www.TheCleanRevolution.org/lighting-the-clean-revolution).

Besparing van de een op de andere dag


Het rapport gaat dieper in op de huidige situatie wereldwijd en het potentieel met betrekking tot LED-technologie; het biedt richtlijnen voor beleidsmakers en stadsverlichtingmanagers die hun infrastructuur wensen te optimaliseren en grote LED-retrofitprojecten willen financieren. Het rapport werd bekendgemaakt in het kader van de Clean Revolution-campagne ter gelegenheid van het Rio+20 'Global Compact Corporate Sustainability Forum' van de Verenigde Naties duurzaam ondernemen. Het is opgemaakt door de Climate Group in samenwerking met Philips en geeft aan dat grote energiebesparingen vrijwel van de ene dag op de andere kunnen worden gerealiseerd tegen een relatief lage kostprijs.


De belangrijkste bevindingen van het rapport:* Onderzoeken in Kolkata, Londen, Sydney en Toronto tonen aan dat burgers de voorkeur geven aan LED-verlichting, waarbij 68% tot 90% van de respondenten een wereldwijde invoering van de technologie onderschrijft. Tot de voordelen die in deze onderzoeken werden genoemd, horen een groter gevoel van veiligheid en een betere zichtbaarheid.

* De levensduur van LED-verlichting in de proeven liep uiteen van 50.000 tot 100.000 uur, wat duidt op een hoog rendement op de investeringen.

* LED-verlichting bewees zich als een duurzame technologie die nauwelijks reparaties nodig heeft; het uitvalpercentage van LED-producten over 6000 bedrijfsuren bedraagt ongeveer 1%, in vergelijking met bijvoorbeeld circa 10% voor conventionele verlichting over een gelijke tijdsperiode.

* De LED-markt bevindt zich op een kantelpunt, waarbij witlicht-LED's (die worden gebruikt in buitenverlichting) het eerste stadium van de technologiecurve vormen. De marktpenetratie versnelt aangezien de markt naar verwachting met 60% zal groeien tot 2020. Een recent ILO-rapport  concludeert dat de groene economie tot wel 60 miljoen banen zou kunnen opleveren. The Climate Group, Philips en partners roepen overheden op de schaalvergroting van LED's in steden te bevorderen en nu te investeren om van dit alles te kunnen profiteren en wereldwijd een aanzienlijke hoeveelheid hoogwaardige banen te scheppen.

* De verlichtingsproef toont aan dat LED's nu volwassen genoeg zijn voor een schaalvergroting in de meeste buitentoepassingen, wat voor gemeenschappen belangrijke economische en sociale voordelen met zich meebrengt.

* The Climate Group en Philips doen een oproep voor het invoeren van een internationale norm voor verlichting met lage kooldioxide-uitstoot, waarin wereldwijde minimumwaarden zijn vastgelegd voor de energie-efficiëntie van openbare buitenverlichting.

“LED klaar voor toepassing op grote schaal”


Mark Kenber, CEO van de Climate Group: "Dit rapport onderstreept dat LED's klaar zijn om op grotere schaal in te zetten in steden en gemeenten overal ter wereld. LED-technologie is energie-efficiënt, modulair en heeft een positieve invloed op het leven van mensen: Het is de 'Clean Revolution' in actie. We roepen overheden op om beleidsmatige hindernissen uit de weg te ruimen en een snelle overschakeling op zuinige verlichting mogelijk te maken.”

LED voor leefbaarheid


“Een volledige overschakeling op de nieuwste energie-efficiënte LED-verlichtingsoplossingen levert aanzienlijke energiebesparingen op en een reductie van de CO2-uitstoot, en transformeert tevens stedelijke omgevingen”, zegt Harry Verhaar, Hoofd Global Public & Government Affairs Lighting bij Philips. “Wij menen dat onze LED-verlichtingsoplossingen, die deze overgang in de verlichtingsmarkt aansturen, zullen zorgen voor leefbare steden waarvan zowel bewoners als bezoekers zullen profiteren.”

Licht en beleving


Voor de inwoners zijn de voordelen van LED's tastbaar: Gobind Saha, 61, eigenaar van een kraam langs de weg in Rabindra Sarani, Kolkata, India, zegt: “Dit witte licht heeft de manier veranderd waarop mijn kleine bedrijfje elke avond weer onder de straatverlichting stond. Vroeger had alles een geelachtige kleur en daardoor hadden klanten minder belangstelling om iets te kopen. Maar nu een klant duidelijk het verschil kan zien tussen groen en blauw, is mijn omzet gestegen.”

Te behalen besparingen


Verlichting is verantwoordelijk voor 19% van het wereldwijde elektriciteitsverbruik en voor circa 6% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen . Wereldwijd verdubbelen van het verlichtingsrendement zou een klimaatinvloed hebben die gelijk is aan het schrappen van de helft van de emissies van alle elektriciteits- en warmteproductie in de EU. Alleen al in de Verenigde Staten zou het met 40% verlagen van de energie die voor verlichting wordt gebruikt, leiden tot een jaarlijkse besparing van US$ 53 miljard op de energiekosten en de vraag naar energie verminderen met het equivalent van 198 middelgrote energiecentrales . 

 

 

Deel dit artikel