Nieuws

Doet u mee aan de MVO-enquête van het IGOV Innovatieplatform?

Tijdens de Dag van de Openbare Ruimte in Houten is het officiële startschot gegeven voor het MVO-traject van het IGOV InnovatiePlatform. Om de huidige MVO-activiteiten binnen de diverse sectoren van de openbare verlichtingsmarkt te inventariseren, start het project met een inventarisatie waarvoor iedereen uit de sector wordt uitgenodigd om deze in te vullen.


Aanleiding

Marktpartijen en met name producenten en uitvoerende partijen doen (vaak hoge) investeringen op het gebied van MVO vanuit hun maatschappelijke verantwoordelijkheids bewustzijn. Overheden verlangen dit ook van de markt bij het inkopen van producten en diensten. Wat echter precies verlangd wordt en hoe dit gewaardeerd wordt is voor geen van de partijen duidelijk. De overheden blijken in de eigen organisatie weinig ervaring te hebben met de toepassing van MVO en de markt moet keuzes maken uit een veelheid van certificeringen en maatregelen in de onzekerheid of hun investeringen al dan niet gewaardeerd worden.

Doelen

Concrete doelstelling van het MVO-traject is om te komen tot een gestandaardiseerd keuze- en beoordelingsmodel, kortweg een "checklist", waarmee het voor alle partijen duidelijk moet worden welke keuzes van belang zijn. Daarnaast wordt het mogelijk voor bedrijven om zich te onderscheiden, en voor overheden om appels met appels te vergelijken en te wegen. MVO wordt niet verlangd en toegepast omdat het moet maar omdat het kan en tot direct en concreet en aantoonbaar resultaat leidt.


Enquete

Momenteel vindt dus een onderzoek plaats om de huidige MVO-activiteiten binnen de diverse sectoren van de openbare verlichtingsmarkt te inventariseren. Zodra de resultaten bekend zijn, worden deze onder meer via Straatbeeld gepubliceerd.

Wilt u meedoen aan het onderzoek, klik dan hier

Deel dit artikel