Nieuws

6.500 slimme containers in Rotterdam

Alle Rotterdamse afvalcontainers voor glas, papier, plastic en restafval worden voorzien van een sensor. Deze vulgraadmeter meet hoe vol de container zit en koppelt deze informatie terug voor het creëren van een efficiënte routeplanning. Hoewel het hier niet om een primeur gaat (er zijn immers al meerdere steden waar de afvalcontainers zijn voorzien van slimme sensoren) is de schaalgrootte waarop het wordt toegepast wel uitzonderlijk.

Geslaagde proef in Rotterdam-Zuid

De afgelopen twee jaar is er een geslaagde proef geweest met de sensoren in Rotterdam-Zuid. Het aantal inzameldagen kon teruggebracht worden en op het moment van legen, zaten de containers gemiddeld meer dan driekwart vol. 

Efficiënte routeplanning

De sensor zendt een ultrasoon geluid uit en meet per uur hoe vol de container is. Op basis van die informatie wordt gekeken wanneer de container het beste geleegd kan worden. Zo wordt automatisch een efficiënte route gepland. De chauffeurs die het afval ophalen, krijgen de route die zij moeten rijden te zien via een tablet. 

Duurzaam 

Het efficiënter plannen van de route bespaart uiteindelijk kosten. Daarbij vermindert deze nieuwe manier van rijden het aantal vervoersbewegingen en het CO2-gehalte, wat weer beter is voor het milieu. De slimme containers worden mede mogelijk gemaakt door een subsidie van het Europese project RUGGEDISED. Het project bestaat uit dertien duurzaamheidsmaatregelen in de omgeving van stadsdeel Hart van Zuid. Op die plek werkt Rotterdam aan een toekomstbestendig stadscentrum voor Rotterdam-Zuid. 

Deel dit artikel