Nieuws

Multidisciplinair werken met ondergronddata

Je kunt nog zo ver de lucht in bouwen, de ondergrond kun je niet onbeperkt benutten. Data over de ondergrond zijn dan ook van cruciaal belang bij maatschappelijke opgaven.

Tijdens de tweede editie van het Verbindingsfestival zal Maarten Welmers van Esri Nederland een sessie geven over hoe multidisciplinair werken met ondergronddata helpt bij het aanpakken van opgaven als klimaatadaptatie, bouwen en energietransitie. “We laten zien hoe de data die we hebben van de ondergrond gecombineerd kan worden met wat er mogelijk is boven de grond. Data kunnen antwoorden geven op vragen over wat je kunt bouwen, hoe je omgaat met klimaatvraagstukken en of er geothermie aanwezig is. De ondergrond is een schaars goed, je kunt het maar één keer benutten. Het raakvlak tussen de onder- en bovengrond heeft enorm veel impact op elkaar.”

Opgaven oplossen

Er is veel te achterhalen over de ondergrond. Zo zijn er data beschikbaar over de bodemsamenstelling en zijn er gegevens over de ondergrondse infrastructuur. Welmers ziet minstens twee voordelen van een goed inzicht in de ondergrond. “Op het gebied van bouw en infra kun je faalkosten voorkomen. Het klopt dat projecten soms mislukken omdat niet goed is gekeken naar welke mogelijkheden de ondergrond heeft. Maar waar we het ook in onze sessie over gaan hebben is multidisciplinair samenwerken. Hoe helpen data bij het oplossen van maatschappelijke opgaven? De gegevens die beschikbaar zijn helpen een stadsecoloog bij het inschatten welke dieren zich in een nieuwe wijk kunnen gaan vestigen. Je kunt ook zien hoe de ondergrond heftige regenval kan opvangen. Wij willen laten zien hoe je data uit verschillende bronnen, bijvoorbeeld de Basisregistratie Ondergrond, met elkaar kunt combineren.”

Aan de hand van praktische voorbeelden uit Groningen en Papendrecht zal Welmers laten zien hoe je zelf met ondergronddata aan de slag kunt gaan. Ook bij deze sessie aanwezig zijn? Regel dan nu je gratis ticket voor het Verbindingsfestival!

Deel dit artikel