Nieuws

Burgerinitiatieven helpen Drechtsteden bij verduurzamen openbare ruimte

Matthijs Hisschemöller (Erasmus Universiteit) komt tijdens het Verbindingsfestival spreken over het onderzoekproject Smart Urban Green. Drechtsteden is één van de regio’s waar het onderzoek is uitgevoerd. Daar helpen burgerinitiatieven nu bij het verduurzamen van de openbare ruimte.

De sessie gaat in op de bevindingen van onderzoeksproject Smart Urban Green dat wordt uitgevoerd in zes Europese regio's, waaronder de gemeente Drechtsteden in Nederland. Achtergrond is de European Landscape Convention (ELC 2000) die gaat over het beheer en bescherming van alledaagse (stedelijke) landschappen. Voor de Drechtsteden is nagegaan welke elementen centraal dienen te staan in duurzame stedelijke landschappen en is in een dialoog ingegaan op de wijze waarop burgers, lokale overheden en bedrijven kunnen samenwerken in zogenoemde transitie-experimenten.

Burgerinitiatieven in de Drechtsteden, met name in Dordrecht, zetten door het onderzoek in op publieke plekken waar ruimte is voor sociale activiteiten, bijvoorbeeld door het inrichten van groene ontmoetingsplekken. De initiatieven moeten er ook voor zorgen dat de ecologische veerkracht van het gebied wordt versterkt door de openbare ruimte aan te passen aan klimaatveranderingen. De klassieke bestuursstijl van de gemeente, het met name samenwerken van de gemeente met ontwikkelaars, is veranderd naar een stijl waarbij burgerinitiatieven meer tot ontplooiing komen. Verschillende wijkinitiatieven zijn inmiddels uitgevoerd. In het Sterrenburgpark in Dordrecht is een nieuwe groenzone aangelegd. Door verschillende andere projecten aan te laten sluiten op het park moet er uiteindelijk een groen-blauwe long van de stad ontstaan.

Matthijs Hisschemöller komt tijdens het Verbindingsfestival meer vertellen over Smart Urban Green. Hij is sinds 2015 verbonden aan onderzoeksinstituut DRIFT (Erasmus Universiteit) en was daarvoor universitair hoofddocent Milieubeleid bij het Instituut voor Milieuvraagstukken (VU). Centraal in zijn werk staat participatie en de benutting van kennis uit verschillende bronnen in de transitie naar duurzaamheid op terreinen als energie, de duurzame stad en water.

Bekijk het programma van het Verbindingsfestival en meld je gratis aan!

Deel dit artikel