Nieuws

Provincie Utrecht stelt bomenkap uit

vanwege broedseizoen De provincie Utrecht heeft besloten de geplande kap van bomen in het westelijk deel van de provincie uit te stellen tot na 15 juli vanwege het broedseizoen

Provincie Utrecht stelt bomenkap uit
Inspecties


Er was afgesproken om voorafgaande aan de kap diverse inspecties uit te voeren in het kader van de Flora en Faunawet. Tijdens deze inspecties vorige week zijn verschillende holten in de bomen gesignaleerd. Het is mogelijk dat in deze holten spechten, vleermuizen etc. broeden. De provincie Utrecht heeft besloten geen enkel risico te nemen en stelt de bomenkap uit tot na het broedseizoen.

Welke bomen?


Het gaat om 67 bomen langs provinciale wegen in het westelijk deel van de provincie Utrecht. Reden voor de kap van 48 bomen is het groot onderhoud van de provinciale weg Achthoven Oost / Meerndijk (de N228) in Montfoort / Utrecht tussen de Noordijsseldijk en afrit De Meern. In het kader van dit groot onderhoud worden grasbetonblokken aangebracht; deze zorgen voor een grotere verkeersveiligheid. Hiervoor moeten enkele bomen gekapt worden. De overige 19 bomen worden gekapt omdat ze in slechte staat verkeren door ziekte of aantasting van schimmels.
 
De bomen waar het om gaat staan langs de volgende wegen:
N204 tussen Montfoort en Woerden (1 esdoorn)
N228 tussen Oudewater en grens Zuid Holland (1 es en 1 wilg)
N228 tussen Montfoort en Achthoven Oost (1 esdoorn)
N228 tussen Achthoven en De Meern (48 essen)
N198 tussen Woerden en Harmelen (7 elzen en 1 wilg)
N405 tussen Woerden en Kamerik (1 grijze els en 1 grouwe abeel)
N458 tussen Woerden en Nieuwerbrug (1 els en 1 esdoorn)
N402 tussen Loenen a/d Vecht en Breukelen (1 kastanje)
N402 tussen Breukelen en Maarssen (2 beuken)

Herplant


Alle te vellen bomen worden vervangen door nieuwe bomen. Als het kan op dezelfde plaats, anders op een andere plek in de omgeving. De provincie kijkt samen met de gemeenten naar mogelijke alternatieven.

Boswet


Als een boom binnen de grens van een bebouwde kom staat, is hiervoor een kapvergunning vereist. Buiten de bebouwde komgrens vallen bomen onder de Boswet en dient een melding gedaan te worden bij de Dienst Regelingen van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (voorheen Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij). De provincie Utrecht heeft bij de Dienst Regelingen melding gedaan van de voorgenomen kap. Hierop zijn geen bezwaren binnen gekomen.
 

Terug naar overzicht nieuws >>>

 

Deel dit artikel