Nieuws

Chemievrij beheer van openbare ruimte

Twaalf van de zestien gemeenten die meedoen aan het project ‘Schoon Water voor Brabant’, kiezen in 2012 voor chemievrij beheer van de openbare ruimte. Doordat de prijzen voor chemievrij beheerd dalen, kunnen gemeenten ook in tijden van bezuiniging kiezen voor duurzaam beheer.

Chemievrij beheer van openbare ruimte

Beheer zonder bestrijdingsmiddelen


In alle 16 Schoon Water gemeenten liggen kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden binnen de gemeentegrenzen. De provincie Noord-Brabant en drinkwaterbedrijf ‘Brabant Water’ hebben hen gevraagd in deze gebieden geen bestrijdingsmiddelen te gebruiken om uitspoeling naar het grondwater te voorkomen. In 2011 kozen al 10 van de 16 gemeenten in grondwaterbeschermingsgebieden voor beheer zonder bestrijdingsmiddelen. 's Hertogenbosch, Bladel, Haaren, Oss, Eindhoven, Loon op Zand, Sint Michielsgestel, Waalre en Waalwijk werkten volledig zonder chemische middelen op al hun verhardingen. In 2012 is ook Eersel zonder chemische middelen gaan werken en Helmond doet dat voor een deel van zijn oppervlakte. De gemeenten Cranendonck en Veldhoven bereiden in 2012 een omschakeling voor.

Nationaal Actie Plan gewasbescherming


Het meest gebruikte bestrijdingsmiddel ‘RoundUp’, vormt een belangrijke probleemstof voor de drinkwaterbereiding uit oppervlaktewater. Het is de stof die het vaakst de drinkwaternorm overschrijdt in het Maaswater. In het concept Nationaal Actie Plan gewasbescherming, waarover de Tweede Kamer zich dit najaar buigt, is dan ook een verbod voor gebruik van deze stof op verhardingen voorzien. Tegenstanders van zo’n verbod verwijzen vaak naar een levenscyclusanalyse waaruit zou blijken dat chemische onkruidbestrijding volgens de 'duurzaam onkruidbeheer'-methode, duurzamer zou zijn dan bestrijding met een hete lucht- of heet watertechniek. In deze analyse is de overschrijding van de drinkwaternorm echter niet meegenomen.

Kosten geen belemmering


De kosten waren voorheen vaak een belemmering voor gemeenten om te kiezen voor chemievrij beheer. Deze kosten zijn de afgelopen jaren gedaald door doorontwikkeling van de technieken voor chemievrij onkruidbeheer. Nu meer aannemers deze technieken tot hun beschikking hebben, gaat de prijs door concurrentie verder omlaag. Chemievrij onkruidbeheer kan daarom al aangeboden worden voor 11 tot 19 eurocent per vierkante meter netto beheerd oppervlak. Onlangs berekenden LEI en CLM dat een overstap naar chemievrij onkruidbeheer op verhardingen voor alle Nederlandse gemeenten in totaal tussen de 7 en 18 miljoen euro extra kost. Dit is veel minder dan de 100 miljoen die eerder is genoemd door tegenstanders van een verbod.

Voor meer informatie kijk op www.schoon-water.nl.

 

Deel dit artikel