Nieuws

Versnipperde natuur houdt economische groei tegen

Er is zoveel versnipperde natuur in Nederland dat het de economische groei stokt. VNO en LTO willen de lappendeken af om de economische groei nieuw leven in te blazen en problemen met de uitstof van stikstof te voorkomen.

Sinds het afschieten van het stikstofbeleid kwamen al duizenden projecten voor woning-, wegen-, en dijkenbouw tot stilstand, schrijft De Telegraaf. Volgens LTO-voorzitter Marc Calon liggen de verschillende natuurgebieden en Nederland teveel versnipperd en uit elkaar. Het zou volgens Calon een verlammende werking hebben. "Het idee van 160 aparte Natura 2000-gebieden is een vergissing geweest."

Natura 2000 richt zich op het behoud en de ontwikkeling van gebieden in Europa. Het is een verzamelnaam voor gebieden die worden beschermd vanuit de Vogel- en Habitatrichtlijn. Alle Natura-2000 gebieden zijn gelegen binnen de Ecologische Hoofdstructuur. 

VNO-voorzitter Hans de Boer bepleit een concentratie van natuurgebieden: minder en groter. Op die manier zitten de natuurgebieden elkaar niet in de weg. Ook stelt De Boer voor om op de langere termijn meer geld vrij te maken voor natuurbeheer.

Deel dit artikel