Nieuws

Minder wet- en regelgeving OR

Wet- en regelgeving inrichting openbare ruimte op de schop De besluitvorming over aanleg van wegen, herstructurering van binnensteden en inrichting van natuurgebieden moet sneller en goedkoper worden. De regels dienen flexibel te zijn, zodat provincies en gemeenten hun eigen afweging kunnen maken bij de inrichting van de fysieke ruimte.

Minder wet- en regelgeving OR

Bron: Het Financieele Dagblad

Aanpassing omgevingsrecht


Dat zijn de ambities die minister Melanie Schultz van Hagen (VVD) van Infrastructuur en Milieu heeft voor de aanpassing van het omgevingsrecht. De minister heeft gisteren een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin zij in hoofdlijnen uiteenzet wat zij wil veranderen aan de wet- en regelgeving voor de fysieke omgeving.


Belangrijkste knelpunten regelgeving


Volgens Schultz lopen bedrijven, burgers en overheden bij onder meer duurzame gebiedsontwikkeling, bereikbaarheid, natuurontwikkeling en waterbeheer op tegen een veelvoud aan wetten, algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen. Belangrijke knelpunten zijn volgens haar: hoge onderzoekkosten, stroperige en lange besluitvorming en het ontbreken van bestuurlijke ruimte om gebiedsgerichte afwegingen te maken.

Samenhangend stelsel omgevingsrecht


Schultz stelt een ingrijpende sanering in het vooruitzicht en kondigt een Raamwet omgevingsrecht aan. Daarin wordt de regelgeving op dit terrein gebundeld, vereenvoudigd, gemoderniseerd en versoberd, schrijft de bewindsvrouw. Dat is afgesproken in het regeerakkoord van het kabinet-Rutte. Ze wil alle relevante wetten en regels tegen het licht houden en onderbrengen in één samenhangend stelsel voor het omgevingsrecht. Ook regels voor natuur en milieuecht en het algemeen bestuursrecht horen daarbij, stelt Schultz.


Minder regeldruk


De minister wil af van wetten die verder gaan dan wat Europees verplicht is gesteld en regels schrappen die overbodig zijn. Dit moet leiden tot minder regeldruk voor burgers, bedrijven en overheden.


Crisis- en Herstelwet


Wat er met de Crisis- en Herstelwet gebeurt, is nog onduidelijk, zegt een woordvoerder van I&M. Het kabinet wil deze tijdelijke wet permanent maken. Volgens de woordvoerder ligt het voor de hand dit mee te nemen in de Raamwet omgevingsrecht, omdat de Crisis- en Herstelwet daar bij aansluit.


Lees hier de brief van de minister Schultz van Hagen aan de Tweede Kamer

Terug naar overzicht nieuws >>>

 

Deel dit artikel