Nieuws

Nieuwe kijk op bereikbaarheid

Hans Voerknecht geeft tijdens het Verbindingsfestival een nieuwe kijk op investeringen in bereikbaarheid.

De recent ontwikkelde modelmethodiek 'Een nieuwe kijk op bereikbaarheid' biedt vergelijkend inzicht in het effect van multimodale infra-investeringen, waarbij multimodaal ook echt multimodaal is. Waarbij óók de effecten van (dis)comfort in beeld worden gebracht. En een differentiatie wordt gemaakt naar doelgroepen.

Hiermee wordt helder welke doelgroepen meer of minder baat hebben bij infra-investeringen. Deze nieuwe methode snijdt hout. Het geeft nieuwe informatie voor besluitvormingsprocessen en onderhandelingstafels. Lees hier meer over de nieuwe kijk op bereikbaarheid van Hans Voerknecht. 


Spreker: Hans Voerknecht – Een nieuww kijk. Meer informatie en aanmelden: klik hier

Deel dit artikel