Nieuws

A'dam maakt balans bewonersinitiatieven op

Op 28 januari hield het Landelijk Samenwerkingsverband Aandachtswijken (LSA) een bijeenkomst voor iedereen die betrokken is bij bewonersinitiatieven. De dag vond plaats in de Muiderkerk in de Amsterdamse Dapperbuurt. Samen werd de balans opgemaakt van drie jaar bewonersinitiatieven. 

A’dam maakt balans bewonersinitiatieven op


Duizenden projecten


Er is drie jaar veel rijksgeld aan bewonersinitiatieven uitgegeven. Er zijn duizenden projecten uitgevoerd. Projecten die bewoners zelf bedacht en uitgevoerd hebben. Initiatieven om de wijk leuker te maken en om mensen zich meer betrokken te laten voelen in hun wijk. Van een culturele week voor basisschoolkinderen via nestkastjes tot taalcursussen. De vereniging Landelijk Samenwerkingsverband Aandachtswijken (LSA) is een onafhankelijk landelijk platform van bewoners die samenwerken om de leefbaarheid in hun wijk te vergroten.

Vouchersysteem

Een groot deel van de wijken voerden projecten uit door middel van het vouchersysteem of een afgeleide van dat systeem. Dit tegoedbonnensysteem, ontwikkeld door LSA, geeft de bewoners meer invloed op hun wijk. De steden die meedoen hebben de stap gezet om bewoners meer zeggenschap te geven. In het ideale geval hebben bewoners de regie over de verdeling van bewonersbudgetten, soms ligt een deel van de beslissingsbevoegdheid echter nog bij B&W. Maar ook bij deze gemeenten spelen de bewoners in elk geval een grotere rol bij de toekenning van geld aan bewonersinitiatieven. Tijdens de bijeenkomst werden onder meer de sterke en zwakke punten van de vouchers benoemd. Zo was een van de sprekers ervan overtuigd dat de sociale cohesie flink versterkt is sinds het begin van het project en dat veel projecten snel gerealiseerd konden worden door de laagdrempeligheid, maar dat de budgetten soms nog verkeerd worden ingeschat. Ook de rompslomp omtrent vergunningaanvragen zorgden voor problemen en frustratie.

Wel of geen budget


Het is nog niet duidelijk of er opnieuw geld beschikbaar wordt gesteld voor bewonersinitiatieven. Directeur Henk Cornelissen van het LSA vindt dat het geld dat nu nog beschikbaar is weloverwogen ingezet moet worden. Daarna hoopt hij dat de bewoners meehelpen de Tweede Kamer duidelijk te maken dat het vouchersysteem moet blijven bestaan. Josien Kuiper van het ministerie van Binnenlandse Zaken liet tijdens de bijeenkomst haar licht schijnen op bewonersbudgetten en de toekomst. Uit haar woorden is geen hoop te halen dat het geld voor bewonersinitiatieven na 2011 toch zal blijven bestaan. Wel gaf ze tips: als het geld in 2011 nog niet op is, mag het ook later op worden gemaakt. En: als de gemeente het geld ergens anders aan opmaakt, speel het aan het ministerie door. Verder adviseerde ze om in de wijk vooral te blijven netwerken; ook zonder extra geld is er veel mogelijk. Maak gebruik van elkaars talenten. De LSA gaf als boodschap mee: we willen verder. Daarom zijn ze gestart met de website  www.bewonersbudgetten.nl, met als doel bewoners bij elkaar te krijgen om ze van elkaar te laten leren.


 

Terug naar overzicht nieuws >>>

 

Deel dit artikel