Nieuws

Digitaal register voor monumentale bomen

De Bomenstichting heeft het Landelijk register van Monumentale Bomen overgezet op een website om monumentale bomen in Nederland voor iedereen zichtbaar te maken.

Volgroeide, oude bomen zijn veel waard. Door een intensieve inventarisatie weten we wat ons land aan bijzondere bomen herbergt en kunnen overheden en beheerder worden opgeroepen afdoende beschermende maatregelen te treffen om deze monumenten te beschermen.
 

Nationaal belang

De Bomenstichting is in de jaren ’80 begonnen met het opzetten van het Landelijk Register van Monumentale Bomen. In dit register zijn bomen opgenomen die volgens de Bomenstichting van nationaal belang zijn. Het gaat om bomen met een hoge (80+) leeftijd gecombineerd met een bijzondere schoonheid, zeldzaamheidswaarde en/of een beeldbepalende functie voor de omgeving. Het Landelijk Register van Monumentale Bomen bevat op dit moment bijna 15.000 objecten: solitaire bomen, lanen en boomgroepen.


www.monumentalebomen.nl

Deel dit artikel