Nieuws

Onderzoek: Welke kansen ziet ú in beleid?

In opdracht van Rijkswaterstaat werken CROW, CE Delft en Erasmus UPT samen aan het onderzoeksproject 'Kennisleemtes Parkeerbeleid'. Een van de doelen van dit project is inzicht te krijgen in de belangrijkste beleidsvragen van gemeenten en of er voldoende kennis aanwezig is om deze beleidsvragen te beantwoorden.

De voornaamste focus ligt hierbij op kwantitatieve relaties (welke maatregel leidt tot welk effect in aantallen of procenten), dus we willen ook inventariseren wat de behoefte aan kennis is op dit gebied. Wat heeft u opgemerkt en waar ziet u nog kansen? Wij horen het graag van u!

We willen uw input

We zijn benieuwd wat er speelt bij u. Daarom hebben we een aantal vragen en stellingen rond verschillende thema’s met betrekking tot parkeren die we aan u voor willen leggen. Uw input is erg belangrijk; het wordt gebruikt om de onderzoeksagenda voor de komende jaren vorm te geven. Doet u ook mee?

U blijft anoniem

Het invullen van deze enquête neemt ongeveer 10 à 15 minuten in beslag. De enquête is volledig anoniem. Er worden in deze enquête geen persoonsgegevens gevraagd. Uw identiteit kan dan ook op geen enkele manier achterhaald worden. Uw antwoorden zullen uitsluitend gebruikt worden voor onderzoeksdoeleinden.

Resultaten

Aan het einde van het onderzoek worden de resultaten verspreid op dit platform.

Deel dit artikel