Miljoeneninvestering voor klimaatadaptatie in Overijssel

donderdag 1 april 2021
timer 2 min
De provincie Overijssel gaat extra investeren in projecten om hitte, droogte en wateroverlast in de provincie tegen te gaan. Tot en met 2023 gaat het onder andere om een subsidieregeling voor gemeenten en waterschappen. Provinciale Staten van Overijssel hebben ingestemd met het voorstel om hier 8,75 miljoen euro in te investeren.

Naast een extra bijdrage voor de waterschappen steunt de provincie ook projecten van gemeenten die Overijssel klimaatbestendiger maken. Overijssel is vanuit het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie opgedeeld in vier zogeheten werkregio’s die aan de slag zijn met aanpassingen rondom de klimaatverandering. De provincie financiert 20 procent van de maatregelen die in de werkregio’s worden opgevoerd.

Gedeputeerde Staten stellen verder voor om een bedrag van 2,25 miljoen euro te reserveren voor de subsidieregeling Klimaatadaptatie. Deze regeling is op 1 februari 2021 in werking getreden. De provincie wil met deze subsidieregeling inzetten op haalbaarheidsonderzoeken, procesondersteuning en fysieke maatregelen die bijdragen aan het oplossen van problemen rondom hitte, droogte en wateroverlast. Ook wordt gedacht aan projecten die bijdragen aan de verdere bewustwording van ondernemers en inwoners in Overijssel. De provincie wil een vliegwiel op gang brengen waarbij projecten als inspiratie dienen voor anderen. Denk daarbij aan het klimaatadaptief inrichten van schoolpleinen en dorpspleinen maar ook aan het innovatief inrichten van gasloze wijken in onze provincie.

Daarnaast wil het provinciebestuur investeren in pilots die bijdragen aan het oplossen van problemen rondom hitte, droogte en wateroverlast. Ook komt er cofinanciering voor verduurzaming van bedrijventerreinen en de ontwikkeling van bijvoorbeeld proeftuinen in de Climate Campus.

Bron: Provincie Overijssel

Meer artikelen met dit thema

Almere werkt aan een groene, gezonde stad voor de toekomst

26 jul om 14:23 uurtimer4 min
Hoe combineer je de groei van een stad met een kwaliteitsimpuls voor je groenblauwe leefomgeving? Voor deze grote…
Lees verder »

Goed beheer van speelruimte begint met een goed plan

22 jul om 15:49 uurtimer3 min
De ene gemeente heeft 10 speelplekken in beheer, de ander 100 of meer dan 1000. Bureau Speelplan komt in veel…
Lees verder »

Wanneer klopt het verhaal weer?

15 jul om 08:00 uurtimer5 min
Over de mogelijkheden die de circulaire economie biedt voor het beheer van de openbare ruimte.
Lees verder »

Onderzoek naar duurzame water- en ecosystemen voor klimaatrobuust stedelijk groen

12 jul om 08:28 uurtimer8 min
Vergroening van steden wordt steeds vaker toegepast als maatregel tegen hitte. Maar vergroening vergroot ook de…
Lees verder »

Gerichte bestrijding Japanse duizendknoop in Zwolle

8 jul om 09:04 uur
De Japanse duizendknoop is een probleem in veel landen in Europa en helaas ook in Zwolle. Om de plant te…
Lees verder »

Column Chantal Verspaille: Ommekes

6 jul om 16:08 uurtimer3 min
Chantal Verspaille is schepen in een Vlaamse stad. Ze vertelt in ieder magazine over haar belevenissen.
Lees verder »

Bijen-vriendelijke beplanting. Al eens aan gedacht?

6 jul om 14:23 uurtimer3 min
Jaap Molenaar is directeur van het Bijen educatiecentrum van de Bijenstichting. In zijn expertcolumn roept hij op…
Lees verder »

Budgetbeheer, duurzaamheid en veiligheid

30 jun om 16:13 uurtimer5 min
De media staan bol van berichten over bezuinigingen bij gemeenten door de coronacrisis. Zo schrijft De Volkskrant…
Lees verder »