Miljoeneninvestering voor klimaatadaptatie in Overijssel

donderdag 1 april 2021
timer 2 min
De provincie Overijssel gaat extra investeren in projecten om hitte, droogte en wateroverlast in de provincie tegen te gaan. Tot en met 2023 gaat het onder andere om een subsidieregeling voor gemeenten en waterschappen. Provinciale Staten van Overijssel hebben ingestemd met het voorstel om hier 8,75 miljoen euro in te investeren.

Naast een extra bijdrage voor de waterschappen steunt de provincie ook projecten van gemeenten die Overijssel klimaatbestendiger maken. Overijssel is vanuit het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie opgedeeld in vier zogeheten werkregio’s die aan de slag zijn met aanpassingen rondom de klimaatverandering. De provincie financiert 20 procent van de maatregelen die in de werkregio’s worden opgevoerd.

Gedeputeerde Staten stellen verder voor om een bedrag van 2,25 miljoen euro te reserveren voor de subsidieregeling Klimaatadaptatie. Deze regeling is op 1 februari 2021 in werking getreden. De provincie wil met deze subsidieregeling inzetten op haalbaarheidsonderzoeken, procesondersteuning en fysieke maatregelen die bijdragen aan het oplossen van problemen rondom hitte, droogte en wateroverlast. Ook wordt gedacht aan projecten die bijdragen aan de verdere bewustwording van ondernemers en inwoners in Overijssel. De provincie wil een vliegwiel op gang brengen waarbij projecten als inspiratie dienen voor anderen. Denk daarbij aan het klimaatadaptief inrichten van schoolpleinen en dorpspleinen maar ook aan het innovatief inrichten van gasloze wijken in onze provincie.

Daarnaast wil het provinciebestuur investeren in pilots die bijdragen aan het oplossen van problemen rondom hitte, droogte en wateroverlast. Ook komt er cofinanciering voor verduurzaming van bedrijventerreinen en de ontwikkeling van bijvoorbeeld proeftuinen in de Climate Campus.

Bron: Provincie Overijssel

Meer artikelen met dit thema

Een slimme stad, hoe doe je dat?

11 mei om 16:04 uurtimer2 min
Yvonne Kemmerling is voorzitter van de Future City Foundation, een organisatie die zich bezighoudt met…
Lees verder »

Interactieve fontein in Leuven zorgt voor spectaculaire watershow

10 mei om 09:47 uurtimer2 min
Rots Maatwerk heeft in opdracht van de Belgische stad Leuven een interactieve fontein aangelegd op het H.…
Lees verder »

Denemarken maakt werk van groene norm

19 apr om 08:00 uurtimer2 min
De Groene Norm is een initiatief van Green Cities Europe. De norm is met name gericht op politici, ambtenaren,…
Lees verder »

Amsterdamse Hemelwaterverordening moet zorgen voor droge voeten

9 apr om 08:00 uurtimer2 min
Als het aan de gemeente Amsterdam ligt wordt voor nieuwbouw en panden die een ingrijpende verbouwing ondergaan,…
Lees verder »

'Wees niet bang om fouten te maken, fouten zijn een zegen'

31 mrt om 00:00 uurtimer4 min
Straatbeeld organiseerde in samenwerking met het platform BuitenSpelen en BouwCirculair op 30 maart de…
Lees verder »

Keynote Peter van Assche; 'design, invent, build'

26 mrt om 00:00 uurtimer2 min
De afsluitende keynote van de Verbindingsdag Circulaire Openbare Ruimte wordt verzorgd door Peter van Assche,…
Lees verder »

'Louise Vet minister van openbare ruimte'

25 mrt om 00:00 uurtimer2 min
Louise Vet wordt de nieuwe minister van Openbare Ruimte. Althans als het ligt aan de deelnemers aan een webinar…
Lees verder »

‘Speelbranche moet gezamenlijk streven naar circulaire speelplekken’

25 mrt om 00:00 uurtimer3 min
Elise Weegels (Speelplan) en Vincent Verbeek (Gemeente Alphen aan den Rijn) komen tijdens de Verbindingsdag…
Lees verder »